Vuilniswagen
Biobased industrie helpt Europa afvaldoelstellingen te halen

Tot nu toe wordt Europabreed slechts 9,5 miljoen ton per jaar aan bioafval ingezameld: onder meer voedselresten en snoeiafval uit tuinen. Dat kan groeien tot zo'n 51 miljoen ton, meer dan het vijfvoudige. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Zero Waste Europe en het Bio-based Industries Consortium.

Lees meer
cover biobased inkopen
De weerbarstige praktijk van biobased inkopen

Op papier kan de overheid met haar inkopen een flinke boost geven aan de biobased economie. De praktijk is weerbarstiger. Complexiteit, de dominantie van circulariteit en gebrek aan bewijsvoering staan in de weg. Opmerkelijk is dat juist een behoudende sector als de Nederlandse Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) het voortouw neemt. Wat werkt wel of niet?

Lees meer
Rob Vasbinder
Groene waterstof uit snoeiafval en bermgras

Groen geproduceerde waterstof en groen gas (biomethaan) worden onmisbare energiedragers in de toekomstige koolstofarme economie. Het Nederlands kabinet zet daar op in. Dit biedt kansen voor het opzetten van geheel nieuwe duurzame waardeketens, gebaseerd op de vergassing van biomassa. Bedrijven in de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland zijn er al volop mee bezig.

Lees meer
Adv.
Adv.