Luchtfoto Chemie Park Delfzijl
‘Innoveren door samenwerken’

“Soms voel ik me hier nog net een jongen met een chemiedoos,” zegt Johan Visser, locatiedirecteur van Chemie Park Delfzijl. Niet dat er geen ‘serieuze’ chemie wordt bedreven. Zo’n 15% van de basischemie in Nederland komt van deze noordelijke site. Hier is ook volop ruimte voor experimenteren en staan een persoonlijke ‘klik’ en een lage overhead centraal.

Lees meer
Pyrolyse-installatie-detail
Van afvalplastics naar ‘groene’ grondstof

De chemische industrie van de toekomst draait niet langer alleen op aardolie, maar deels ook op afvalplastics, agrarische reststromen en huishoudelijk afval. Het wordt mogelijk dankzij pyrolyse: een technologie die tegelijkertijd heel simpel lijkt, maar toch ook zeer complex kan zijn.

Lees meer
Green Matchmaking
‘Mensen maken de bioeconomie toekomstbestendig’

De transitie naar een circulaire biobased economie stelt hoge eisen aan de kennis van huidige en toekomstige werknemers. Technische kennis van een specifiek vak alleen is niet meer genoeg. Ketens kunnen overzien, van grondstof tot en met eindgebruiker én daarna, samenwerken in multidisciplinaire teams en ondernemerschap zijn onmisbare vaardigheden.

Lees meer
Adv.agro chemie linked in

Uitgave 2-2021

Uitgave 1-2021

Uitgave 4-2020

Uitgave 3-2020

Uitgave 1/2-2020

Uitgave 4-2019

Uitgave 3-2019

Uitgave 1/2-2019

Uitgave 4-2018

Uitgave 3-2018

Uitgave 2-2018

Uitgave 1-2018

Uitgave 4 – 2017

Uitgave 3-2017

Uitgave 2-2017