Lees verder
“Dit is het begin van een langdurige samenwerking met onze Oosterburen.” Zo vatte Freek van Eijk (vice voorzitter Circular Biobased Delta) het resultaat samen van het grensoverschrijdende evenement vorige week over chemisch recyclen.
Pierre Gielen

Het evenement, met de veelbelovende titel ‘Chemical Recycling: NWR-Dutch cross-border opportunities’, vond plaats op de site van een verlaten kolenmijn in Bottrop (Duitsland). Het was gezamenlijk georganiseerd door Circular Biobased Delta en Holland Circular Hotspot. Samenwerking tussen bedrijven in Nederland en Noordrijn-Westfalen (NRW) stond daarbij centraal.

“De kansen om via chemische recycling hernieuwbare grondstoffen te maken voor de chemische industrie zijn gigantisch”, zei Van Eijk. “Maar niemand kan het alleen: niet de industrie, niet de afvalbeheerders, niet Nederland, niet Duitsland. Daarom werken we samen in een trilaterale regio (Nederland, Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen) om deze ommezwaai te realiseren. Want waardeketens stoppen niet aan de grens.”

Duurzame toekomst

“Alleen door samen te werken kunnen voor daadwerkelijke verandering zorgen”, zei Mona Neubaur, minister van Economische Zaken en Klimaat in NRW in haar welkomstwoord, waarin ze ook het belang van deze ontwikkeling benadrukte: “De circulaire economie is de sleutel tot een duurzame toekomst, niet in de laatste plaats omdat dit ons minder afhankelijk maakt van wereldmarkt.”

Oliver Krischer, minister van Milieu in NRW benadrukte dat alleen door chemische recyling een gesloten koolstofcyclus voor kunststoffen realiteit kan worden en de hoeveelheid plastics wordt teruggedrongen die momenteel wordt verbrand omdat ze moeilijk mechanisch zijn te recyclen.

Het gaat hierbij om een gemeenschappelijk belang, onderstreepte Peter Schuurman, Nederlandse consul-generaal in Duitsland. De Nederlandse en Duitse economieën zijn nauw met elkaar verweven en beide landen hebben de ambitie om koolstofneutraal te zijn in 2050.

Opschaling

Tijdens het evenement in Bottrop ontmoetten tientallen bedrijven, overheden en kennisinstellingen elkaar om partijen met elkaar in contact te brengen die elkaars kennis en ervaring nodig hebben en om zodoende de opschaling van kansrijke technologieën te stimuleren.

Henning Wilts van het Wuppertal Instituut en Esther Zondervan van TNO bespraken de staat van chemische recyclingtechnologie in beide landen. Daarna volgde een workshop volgde waarin Arjan Joossen van Shell, Eric Romers van Inovyn (onderdeel van Ineos) en Arne Köhne van Remondis het publiek diverse challenges voorlegden. Met als rode draad de beschikbaarheid van feedstocks, zo concludeerde moderator Willem Sederel (voorzitter van Circular Biobased Delta) na afloop. Joop Groen (Circular Biobased Delta) merkte op dat er naast plastics ook biogrondstoffen beschikbaar zijn als feedstock, evenals huishoudelijke afvalstromen: “Chemische recycling is een werkveld met vele mogelijkheden.”

Onder moderatie van Reinhold Rünker, adjunct-hoofd Economie van het minsterie van Economische Zaken in NRW volgde een tweede workshop over wet- en regelgeving. Daarin gingen Arnoud Passenier, strategisch adviseur van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland en Michael Oberdörfer van de afdeling Circulaire Economie en Afvalmanagement van het ministerie voor Milieu van NRW in op de uiteenlopende regels en wetten in beide landen. Waar deze drempels opwerpen is harmonisering noodzakelijk.

Pitches

Een reeks pitches van (voornamelijk) ondernemers uit Duitsland en Nederland legde de verdere basis voor concrete business. Onder moderatie van Ron Brinitzer (businessnetwerk Kunststoffland NRW) spraken Arthur Völk (Lanxess), Markus Helftewes (Der Grüne Punkt), Christaan Haupts (Carboliq), Patrick Glöckner (Evonik), Christian Haessler (Covestro) over de partners waar zij naar op zoek zijn voor bijvoorbeeld technologie, feedstocks, financiering en nieuwe vestigingslocaties.

Joop Groen modereerde pitches vanuit Nederlandse ondernemers: Jörg Krüger (Synova), Danny Vancoppenolle (Bureau Veritas), Christophe Cappuyns (Alfa Laval), Mark Lankveld (Green Chemistry Campus) en Yantoo Schraa (360KAS).

De aanpak van het evenement viel zo goed in de smaak dat al tijdens de afronding druk werd gespeculeerd over een mogelijk vervolg. “Elkaar leren kennen, vertrouwen opbouwen, samenwerken aan een toekomstige business case blijft belangrijk”, aldus Freek van Eijk. “Want één ding is wel duidelijk: wat er ook met de wereld gaat gebeuren, chemisch recyclen gaat een heel belangrijke plaats innemen.”

Bijeenkomst in november

Intussen organiseert Circular Biobased Delta in de haven van Moerdijk al in november een volgende bijeenkomst over chemisch recyclen voor de achterban in Nederland. Willem Sederel: “We halen daarin een aantal topics weer terug, zoals de belangstelling voor de grondstof en de wet- en regelgeving. Dat gaan we doen met Shell als belangrijke partner, maar ook met Unilever als brand owner, die gaat uitleggen welke eisen er worden gesteld aan chemisch gerecyclede plastics.” De hele waardeketen is namelijk belangrijk in deze transitie: “Er moeten nieuwe waardeketens worden gevormd, vanuit de afvalsector, met grondstofvoorbereiding, afstemming van specificaties, effectieve conversieprocessen, opschaling, de fabricage van tussenproducten die de chemische industrie goed kan gebruiken en waar dan ook weer topkwaliteit producten van kunnen worden gemaakt voor alle toepassingen, inclusief food en farma.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Circular Biobased Delta.

Bekijk ook de aftermovie van dit evenement op ons YouTube kanaal.