Agro&Chemie is het leidende platform voor de biobased economy in Nederland en Vlaanderen. We maken programma’s en ontwikkelingen in de BBE zichtbaar, dragen bij aan ontmoeting en verbinding tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid en vormen de etalage voor de Nederlands/Vlaamse BBE richting Europa en de wereld. Agro&Chemie is een uitgave van Performis B.V. in nauwe samenwerking met een groot aantal partners uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Agro&Chemie is een tweetalig platform. Het magazine verschijnt vier keer per jaar als print-magazine en als digitaal app-magazine. De internationale Engelstalige uitgave (Agro&Chemistry) verschijnt vier keer per jaar als digitaal app-magazine. De titel wordt ondersteunt door een de website, apps, digitale nieuwsbrieven en social-media.


Adverteren

Breng uw producten of diensten onder de aandacht bij de biobased community.
Meer informatie


Partner worden

Ben zichtbaar in de Biobased Economy.
Meer informatie