06:15

BIC presenteert overzicht van financiële instrumenten

Het Bio-Based Industries Consortium heeft onlangs een uitgebreid overzicht van financiële instrumenten gepubliceerd; een praktische gids…

05:41

Breder draagvlak voor lokale energietransitie

'De meeste bottom-up initiatieven voor duurzame energie stranden in schoonheid. Veelal opgestart door particulieren, verliezen deze…

03:39

Biorizon: de ‘reis’ van afval naar aromaten

Monique Wekking is als Sr. Business developer van TNO betrokken bij de technologielijn van suikers naar…

04:58

Scherpere focus op non-food

Met haar splinternieuwe Innovation Center heeft Cosun haar R&D - van plant tot klant - onder…

05:01

Biochar: een dubbele plus

'Biochar kan een mooie business case worden omdat het economisch en ecologisch zin heeft. Het product…

03:44

Innovaties vanuit de bioplastics industrie

De bioplasticsindustrie is een nog jonge en flink innoverende industrie die de komende 5 jaar ongeveer…

Caroli Buitenhuis

03:19

Markt voor specifieke toepassingen

In ons land ligt voor meer dan 35.000 kilometer aan fietspaden. Kilometerslange stroken van asfalt die…

09:09

Industrie wil wel, maar kijkt ook naar overheid

De Nederlandse industrie is goed voor circa 60 procent van het energiegebruik, waarbij chemie, staal en…

01:36

Bioplastics in de lift: duurzamer en beter

De markt voor bioplastics zal over de komende 5 jaar met ongeveer 20 procent groeien. Deze…

Caroli Buitenhuis

03:22

SPIC: innoveren met duurzame polymeren

Het SPIC (Sustainable Polymer Innovation Cluster) in Emmen richt zich op duurzamere polymeren. Dat kunnen zowel…

01:19

In de top 10 van Europa

Met de voorgenomen fusie tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports ontstaat de tiende haven in…

00:03:45

Springplank voor mkb in Brazilië

'Het Living Lab Biobased Brazil wil de samenwerking en uitwisseling tussen Nederland en de deelstaat Minas…

02:37

Unipak lanceert Pulltic

Unipak staat op het punt om Pulltic op de Nederlandse markt te brengen. Gesprekken met enkele…

06:40

Blik op de toekomst

De Biobased Delta publiceerde onlangs het meerjarenplan 2018-2020. Hierin kijkt het vooral vooruit. Logisch, maar wat…

00:03:21

Brede focus op biopolymeren

'Met het Biopolymeren Applicatie Centrum willen we biopolymeren in brede zin onder de aandacht brengen van…

03:04

De verbindingsstap van ZAP

Medio 2018 zal ZAP de deuren van een splinternieuwe onderzoeksfaciliteit openen. Met de faciliteit willen de…

06:27

‘Overkoepelende visie ontbreekt’

'In Ierland staat de overheid duidelijk open voor signalen uit de industrie en de wetenschap. Contacten…

04:03

DDW: circulair design in opmars

De rol van design(ers) in transitieprocessen wordt nogal wel eens onderschat. Vaak zorgen zij voor creatieve…

05:16

ProCrate: afbreekbaar krat om waterplanten te beschermen

'Water- en oeverplanten spelen een belangrijke rol om de waterkwaliteit in stand te houden. Nu worden…

04:52

Bio Futura: grotere partijen gaan overstag

'De business case achter composteerbare plastics voor disposables leunt in hoge mate op het volume. We…

Agro&Chemie (about biobased business in a circular world) is het leidende platform voor de biobased economy in Nederland en Vlaanderen. We maken programma’s en ontwikkelingen in de BBE zichtbaar, dragen bij aan ontmoeting en verbinding tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid en vormen de etalage voor de Nederlands/Vlaamse BBE richting Europa en de wereld.