Lees verder
De studententeams die meedoen aan de ReThink Waste Challenge hebben essentieel advies gekregen van deskundigen uit de industrie. Het heeft hun ideeën naar een hoger niveau getild door in te haken op de essentie van hun innovatie, hen uit te dagen hun ambitie over te brengen of hen zelfs aan te sporen een andere richting in te slaan. Ontmoet enkele van de studenten en hun coaches en leer meer over hun ervaringen tijdens de Challenge.
Redactie

Centraal in de filosofie van de WUR Student Challenge staat het samenbrengen van academische en industriële experts met toekomstige vernieuwers: de studenten die deelnemen aan de Challenge. Dat geldt ook voor de ReThink Waste Challenge. De studententeams – hard aan het werk om de ideeën te presenteren die zullen bijdragen aan de zero waste toekomst die onze planeet nodig heeft – hebben ontmoetingen gehad met verschillende coaches uit het partnernetwerk. De feedback die zij op deze manier verzamelen, zal behoorlijk belangrijk zijn, want de tweede mijlpaal van de Challenge ligt in het verschiet. Dit tweede en laatste selectiemoment zal bepalen welke teams deelnemen aan de Grote Finale, voor de kans om € 6.000 en verdere coaching te winnen, met als doel hun duurzame businessplan te realiseren.

Leg uit hoe het werkt

Marco Nieto Lojo van Team ElectrOlive kwam in actie toen de Universidad de Santiago de Compostela haar studenten aanmoedigde om deel te nemen aan de Challenge. “Ik nam onmiddellijk contact op met mijn broer, Anxo. Hij begon te werken aan de economische kant van het concept, samen met zijn vriendin Larisa. Miriam, een oude vriendin en biologe, stemde ermee in om samen met mij aan de onderzoekskant van het project te werken. Ik studeer zelf biochemische techniek.”

Waar werken deze vier studenten aan? “We willen afval omzetten in elektriciteit. Elektriciteit is al belangrijk, maar zal in de toekomst zeker belangrijker worden. We richten ons nu op organische nevenstromen van de olijfolie-industrie en stellen manieren voor waarop de industrie die zou kunnen omzetten in energie.”

“De olijfolie-industrie produceert genoeg geschikte biomassa voor ons concept, maar ons concept zal ook geschikt zijn voor verschillende andere industrieën.” De coaches die de studenten spraken, scherpten hun cijfers aan en vroegen naar hun berekeningen. Zouden ze echt die hoeveelheden energie kunnen produceren? “We zijn er vrij zeker van”, zegt Marco, “maar we hebben wel geluisterd naar hun opmerkingen.” Het team besefte dat ze moesten nadenken over waar die vragen vandaan kwamen. “We hebben er een punt van gemaakt om onszelf beter uit te leggen, zodat geïnteresseerden niet alleen weten dat ons idee werkt, maar ook hoe het werkt. Het is aan ons om ons vertrouwen over te brengen.”

Vind de essentie van je innovatie

“Focus, focus, focus – dat is mijn belangrijkste advies”, zegt Heiko Oertling, R&D-hubmanager voor CJ CheilJedang, een leider in de Koreaanse voedingsindustrie. “Sommige teams worden afgeleid door complexiteit of het uitbreiden van hun idee. Vanuit mijn ervaring met innovatie is het meestal goed om je te concentreren op de kracht van een kernidee. Je moet de essentie van je innovatie vinden – dat is wat je uiteindelijk verkoopt.” Hij benadrukt dat een belangrijke vaardigheid bij innovatie curatie is. “Je moet de waanzinnige hoeveelheid informatie filteren waar iedereen toegang toe heeft.”

“CJ CheilJedang is een grote distributeur en producent van Aziatisch voedsel, met een uitgebreid portfolio van artikelen en ingrediënten.” Heiko is chemicus van opleiding, maar heeft ervaring op veel verschillende gebieden, van supply chains tot innovatie. “Wat ons aantrekt in de ReThink Waste Challenge is de kans om nieuwe geesten te ontmoeten. Ons dagelijks werk is vaak, niet verrassend, gericht op de harde realiteit van alledag. Mijn gesprekken met de studententeams gingen over de toekomst.” Hij beschreef die ontmoetingen met het woord ‘wrijving’. “Ik fungeerde als een, soms onaangename, reality check voor de studenten, terwijl zij mij een frisse blik gaven.”

“Ik denk dat het echt belangrijk is om contact te leggen met de volgende generatie”, zegt Oertling. “Ik vind het persoonlijk geweldig om te zien hoe ver de teams met hun ideeën kunnen gaan.”

Verander zonodig van richting

De focus die Oertling adviseert kan er ook toe leiden dat studentvernieuwers niet de essentie van hun huidige project ontdekken, maar een nieuwe richting. “Ons project onderging een aantal iteraties, maar we waren aanvankelijk geïnteresseerd in het verwerken van digestaat,” vertelt Daniel Balutowski van Team Waste^2. “Digestaat is een vloeibaar afvalproduct van biobrandstofproductie – een soort afval van afval, vandaar onze teamnaam.” Het team wilde hydrothermische carbonisatie gebruiken om van dit problematische bijproduct een nieuwe vaste en vloeibare energiestroom te maken, die beide groene alternatieven bieden voor de huidige situatie.

“De coaches waren echt deskundig en behulpzaam”, zegt Daniel Loreggia, lid van hetzelfde team. “Ze hielden ons gefocust op de overkoepelende details. Is dit uitvoerbaar, niet alleen economisch, maar ook chemisch?” Dus dook het team erin. “We gingen steeds dieper in op ons voorstel, ook rekening houdend met de Nederlandse context, en kwamen tot de conclusie dat ons oorspronkelijke idee thermodynamisch gezien niet werkte”, legt Balutowski uit. Het gebruik van een op water gebaseerde verwerkingsmethode was aanvankelijk logisch, maar de resultaten waren tegenstrijdig wanneer men de koolstofbalans in aanmerking nam. “Dus deden we een stap terug.”

“We hebben het werk gedaan en zijn gaan kijken naar bijvoorbeeld kippenmest”, legt Balutowski uit. Een hot item in Nederland: mest, omdat het verbonden is met problemen rond stikstofuitstoot. “Ons huidige voorstel is een technologie die biochar creëert uit overtollige mest.” Dit is een zeer nuttig product, dat kan worden toegepast op de bodem om koolstof op te slaan, emissies te verminderen en water en voedingsstoffen te helpen vasthouden.

Creëer een aantrekkelijk voorstel

“De reden voor IFF om samen te werken met de ReThink Waste Challenge en coaches te leveren, is drieledig”, zegt Wilbert Heijne, Global Product Manager bij International Food & Fragrances (IFF). Hij vervolgt met een duidelijke samenvatting: “Ten eerste is IFF geïnteresseerd in netwerken binnen de upcyclinggemeenschap.” De Challenge brengt ook haar partners bij elkaar. “Ten tweede zijn we altijd op zoek naar zakelijke kansen. Zijn er interessante afvalstromen of technologieën die we moeten kennen? En tot slot is er het talent. Ik wil de jonge vernieuwers leren kennen, maar ook: Ik wil dat zij IFF leren kennen.”

Wat was zijn ervaring met het begeleiden van het jonge talent? “Valorisatie kwam vaak ter sprake. De studententeams waren vaak gemotiveerd door hun idealen en gingen ervan uit dat hun potentiële klanten dat ook zouden zijn. Maar de uitdaging is om die klantenbasis te vinden en je duurzame propositie zo te communiceren dat ze naar je product toe worden getrokken. Anders concurreer je met de huidige baseline.” Heijne benadrukte net als Oertling dat de Challenge diende als een ‘zandbak voor pionieren’ waar veel ruimte is voor creativiteit. “IFF komt binnen om die grote ideeën te professionaliseren. We kunnen niet alles zelf uitvinden, hoor.”

Hoe nu verder?

De studententeams zijn nu hard bezig met de tweede sprint. Elk hoopt een plan te maken dat hen mogelijk naar de ReThink Waste Challenge Grand Finals brengt op 21 juni in Omnia op de Wageningen Campus.

Lees meer op de Rethink Waste Challenge website.

Beeld: WUR Student Challenges

De ReThink Waste Challenge is een internationale wedstrijd georganiseerd door Wageningen University & Research, waarin studenten op zoek gaan naar de volgende stap naar een duurzame wereld zonder afval.