Lees verder
Sinds 2009 is de Eemshaven een van de belangrijkste offshore windhavens aan de Noordzee. Niet alleen komen hier de grote stroomkabels aan land; de haven speelde ook een rol als logistiek knooppunt bij de realisering van maar liefst 16 windmolenparken. Tijdens de ontmanteling en recycling van deze parken zal de Eemshaven opnieuw een belangrijk knooppunt zijn.

Een havengebied is bij uitstek een locatie waar ketenintegratie mogelijk is en waarbij de reststromen van het ene bedrijf de grondstoffen zijn van de ander. Groningen Seaports focust dan ook op het sluiten van de keten voor de duurzame grondstoffensectoren die volop in de havens aanwezig zijn, van bouwmaterialen en elektronisch of huishoudelijk afval, tot windbladen van de enorme turbines die op zee na tien tot vijftien jaar het einde van de levensduur hebben bereikt.

Circular Plastics propositie

“Het vormen van een circulair cluster rondom de offshore windindustrie sluit aan bij de ambitie van Groningen Seaports om de ketenintegratie te waarborgen”, zegt CEO Cas König. “Dat sluit aan bij de ‘Circular Plastics’-propositie die het afgelopen jaar onder de vlag van Chemport Europe is ontwikkeld.”

Bedrijven, overheid en kennisinstellingen werken hier dan ook samen aan het sluiten van de circulaire kunststofketen, onder meer door het faciliteren van bedrijven met een focus op windbladenrecycling. Zo ontwikkelden Enerpy (radiolyse) en CfK Recycling (winnaar van de Sustainable Industry Challenge) onafhankelijk van elkaar innovatieve technologie om de glasvezelcomposieten waaruit de windbladen bestaan te recyclen.

Business Manager Circular Economy, Heleen van Wijk: “We merken dat de markt op dit gebied enorm aan het innoveren is. Composietenrecycling is een hot topic en noodzakelijk voor een circulaire energietransitie. We werken samen met marktpartijen maar ook met kennisinstellingen als de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en TNO aan de nieuwste innovaties op dit gebied.”

Verbindende factor

Maar Groningen Seaports gaat verder dan het verbinden van partijen aan elkaar. In de haven wordt daadwerkelijk gewerkt met gerecyclede composieten. Zo werden in 2019 de wrijfgordingen van de Heemskesbrug in Delfzijl van gerecyclede composieten uit windbladen gemaakt. Inmiddels speelt er een nieuw project.

“Om een fysieke en gevoelsmatige afscherming tussen het industriegebied van Delfzijl en de omgeving te krijgen, legt Groningen Seaports een grondwal met bomen en planten rondom het industrieterrein aan: het project ‘Omzoming Oosterhorn’. Daarin worden ook diverse sloten gegraven, onder meer voor de waterberging vanuit het industriepark. In samenwerking met landschapsarchitecten is een landschappelijk plan opgesteld waarbij ook op en rond de omzoming gewandeld kan worden. In samenwerking met lokaal bedrijf Heuvelman GSO zullen drie voetgangersbruggen worden geplaatst, gemaakt van gerecycled composiet. Op dit moment worden de bruggen ontworpen en begin 2021 zullen ze worden geplaatst”, aldus Geert-Jan van Woggelum, projectleider bij Groningen Seaports.

“Groningen Seaports is dus de verbindende factor en het koppelstuk dat fungeert tussen de gevestigde orde en nieuwe bedrijven. Wij nodigen partners van harte uit om mee te denken en de waardeketen verder aan te vullen”, aldus König.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Chemport Europe.

Beeld: Groningen Seaports