01:36

Bioplastics in de lift: duurzamer en beter

De markt voor bioplastics zal over de komende 5 jaar met ongeveer 20 procent groeien. Deze…

Caroli Buitenhuis

03:22

SPIC: innoveren met duurzame polymeren

Het SPIC (Sustainable Polymer Innovation Cluster) in Emmen richt zich op duurzamere polymeren. Dat kunnen zowel…

01:19

In de top 10 van Europa

Met de voorgenomen fusie tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports ontstaat de tiende haven in…

00:03:45

Springplank voor mkb in Brazilië

'Het Living Lab Biobased Brazil wil de samenwerking en uitwisseling tussen Nederland en de deelstaat Minas…

02:37

Unipak lanceert Pulltic

Unipak staat op het punt om Pulltic op de Nederlandse markt te brengen. Gesprekken met enkele…

06:40

Blik op de toekomst

De Biobased Delta publiceerde onlangs het meerjarenplan 2018-2020. Hierin kijkt het vooral vooruit. Logisch, maar wat…

00:03:21

Brede focus op biopolymeren

'Met het Biopolymeren Applicatie Centrum willen we biopolymeren in brede zin onder de aandacht brengen van…

03:04

De verbindingsstap van ZAP

Medio 2018 zal ZAP de deuren van een splinternieuwe onderzoeksfaciliteit openen. Met de faciliteit willen de…

06:27

‘Overkoepelende visie ontbreekt’

'In Ierland staat de overheid duidelijk open voor signalen uit de industrie en de wetenschap. Contacten…

04:03

DDW: circulair design in opmars

De rol van design(ers) in transitieprocessen wordt nogal wel eens onderschat. Vaak zorgen zij voor creatieve…

05:16

ProCrate: afbreekbaar krat om waterplanten te beschermen

'Water- en oeverplanten spelen een belangrijke rol om de waterkwaliteit in stand te houden. Nu worden…

04:52

Bio Futura: grotere partijen gaan overstag

'De business case achter composteerbare plastics voor disposables leunt in hoge mate op het volume. We…

02:12

Biobased verdient de spotlight

De Europese Unie financiert elk jaar duizenden projecten, zo ook in de innovatieve biobased sector. Na…

Lambert van Nistelrooij

04:00

Waarde ondergronds centraal

De 'conditie' van de bodem is een absolute voorwaarde voor een bloeiende bio-economie. Jammer genoeg holt…

04:56

PEFerence: PEF op de markt brengen

“Het PEFerence-project is erg belangrijk voor ons. We zijn bezig een markt te openen voor een…

05:58

Pretreatment als essentiële tussenstap

'We richten ons op Brightlands Campus Greenport Venlo in eerste instantie op gezonde en veilige voeding,…

00:07:01

Van pure producent naar ketenspeler

'Ik zie de toekomst van de VDL Groep meer als een speler die de keten beheerst.…

02:57

Lignin crude verder opschalen

Nog voor de zomervakantie heeft Michael Boot de gang gemaakt naar de Kamer van Koophandel. Met…

04:55

Sector van het aardgas af

De pluimvee(vlees)sector is een voorloper om zo energieneutraal mogelijk te produceren. Echter, energie is slechts een…

04:11

Duurzamere garens voor tapijt en textiel

De textiel- en tapijtbranche wil de komende jaren verduurzamen door energiezuiniger te produceren en hernieuwbare grondstoffen…

Agro&Chemie (about biobased business in a circular world) is het leidende platform voor de biobased economy in Nederland en Vlaanderen. We maken programma’s en ontwikkelingen in de BBE zichtbaar, dragen bij aan ontmoeting en verbinding tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid en vormen de etalage voor de Nederlands/Vlaamse BBE richting Europa en de wereld.