Lees verder
De vraag naar duurzame en circulaire alternatieven voor fossiele grondstoffen biedt kansen voor de Europese biobased industrie. Dit geldt ook voor Centraal- en Oost-Europese landen, waar de ontwikkeling van biobased activiteiten is achtergebleven bij die in West-Europa. Onlangs geactualiseerde landenrapporten over de biobased industrie in Roemenië en Polen onderstrepen de enorme mogelijkheden in deze landen, waar nog onbenut potentieel ligt te wachten om verkend en geëxploiteerd te worden.
Pierre Gielen

Het Bio-based Industries Consortium (BIC) heeft een aantal jaar geleden al het initiatief genomen om landenrapporten op te stellen. Ze zijn niet alleen bedoeld om een overzicht te geven van de staat van het land, maar ook van het potentieel voor de biobased industrie, inclusief mogelijkheden voor investeringen en samenwerking.

Innovatie en economische groei

In Roemenië, een land met een rijke landbouwsector en goed ontwikkelde innovatiecentra, biedt het vorige maand gepubliceerde BIC-landenrapport ‘Mapping Romania’s biobased potential‘ een diepgaand inzicht in de mogelijkheden voor biobased groei. Door co-producten en afval in sectoren als landbouw en voedselverwerking te valoriseren, kan Roemenië een centrum voor biobased activiteiten worden, waar innovatie en economische groei hand in hand gaan.

In Polen heeft een vergelijkbaar landenrapport geleid tot hernieuwde belangstelling en samenwerking binnen de biobased sectoren. Door het bewustzijn over het potentieel van de biobased economy te vergroten en belanghebbenden uit verschillende sectoren samen te brengen, heeft het rapport geholpen bij het opzetten van nieuwe initiatieven en clusters in het land.

Participatie vergroten

De rol van organisaties als BIC en de Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) is cruciaal bij het bevorderen van deelname aan biobased activiteiten in Europa. Strategische initiatieven zoals de landenrapporten en de verbredingsstrategie (‘Widening’) die door CBE JU in 2023 is gelanceerd, dragen hieraan bij. De betrokken landen en regio’s zijn namelijk vaak zeer rijk aan biomassastromen die nuttig zijn voor de industrie, maarnog nauwelijks worden geëxploiteerd. “Het is niet de bedoeling om deze grondstoffen naar West-Europa te slepen”, zegt Nelo Emerencia van BIC. “De toegevoegde waarde moet vooral lokaal, in de regio, gecreëerd worden.”

Het vereist samenwerking tussen partijen die niet vanzelf gaat. “Ik ben de laatste vijf, zes jaar bezig met het stimuleren van biobased chemie, maar in de dertig jaar daarvoor, toen ik in de chemische industrie werkte, kwam ik nooit in contact met een boer of iemand uit de bosbouw, de mariene industrie of afvalverwerking. Deze industriesectoren kennen elkaar niet en werken daarom niet samen. Dit remt de groei. Om echt een biobased industrie op te zetten, moeten we de barrières doorbreken en al deze sectoren erbij betrekken. Dat is wat we als BIC in de praktijk brengen met de landenrapporten.”

Verbreding

Toen BIC in 2018 aan de slag ging met de landenrapporten, lagen de landen die in aanmerking kwamen bijna allemaal in Centraal- en Oost-Europa. Ze scoorden laag op de jaarlijkse innovatie-index van de Europese Commissie, wat duidt op een onderontwikkelde biobased industrie. Portugal was het enige West-Europese land dat ook laag scoorde. Nu van al deze landen de eerste rapporten zijn gemaakt, zijn de resultaten bemoedigend. Vorig jaar is BIC begonnen met een tweede ronde. Het is de bedoeling om de landenrapporten elke twee of drie jaar bij te werken om de ontwikkeling van de biobased industrie te volgen. De focus is verbreed en omvat nu ook andere landen die in de verbredingsstrategie worden genoemd. Dit betekent dat er ook rapporten komen over Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Kroatië. De resulterende nieuwe samenwerking stimuleert deelname aan door de CBE JU gefinancierde projecten. Deze aanpak is in lijn met het streven van de Europese Commissie om landen te helpen zich te verbinden aan Europese netwerken en hun eigen potentieel te realiseren.

Emerencia: “Deze initiatieven markeren een belangrijke stap naar een meer duurzame en circulaire economie in Europa. Door samenwerking te bevorderen en bewustzijn te creëren over het potentieel van de biobased industrie, kunnen we innovatie stimuleren, banen creëren en een duurzamere toekomst bevorderen. Op deze manier kan de biobased economy in Europa blijven groeien en ontwikkelen.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met het Bio-based Industries Consortium (BIC).

Beeld bovenaan: aaltair/Shutterstock