Lees verder
Het Bio-based Industries Consortium (BIC) heeft een bijgewerkte versie gepubliceerd van zijn landenrapport over Roemenië, "Mapping Romania's bio-based potential".
Redactie / Brussel

De Europese bio-economie vertegenwoordigde tussen 10,9-16% van het BBP van de EU in 2019 (EU JRC rapport 2023). De biobased industrieën droegen in 2019 814 miljard euro bij aan de economie van de EU (The European Bioeconomy in Figures 2008-2019).

Het bijgewerkte landenrapport van BIC over Roemenië bouwt voort op de eerste editie die in 2018 werd uitgebracht. Het brengt het potentieel voor biobased groei in het land in kaart, met de nadruk op onaangeboorde en onderbenutte biobased hulpbronnen. Het rapport helpt nieuwe kansen te identificeren voor de primaire sectoren, de voedingsmiddelen- en drankensector, de blauwe bio-economie, biobased chemicaliën, enz. om nevenstromen en afval te valoriseren die vandaag weinig of geen waarde hebben.

De verdere ontwikkeling van Europa’s biogebaseerde industrieën in Roemenië biedt kansen voor binnenlandse en buitenlandse investeringen op een moment dat groene groei hoog op de EU-agenda staat. Daarnaast blijft de EU zich inspannen om de deelname aan innovatie en onderzoek van de EU-13 uitbreidingslanden, waaronder Roemenië, te vergroten.

BIC, Europa’s toonaangevende branchevereniging die circulariteit, innovatie en duurzaamheid centraal stelt in de Europese bio-economie, is een partner in het uitbreiden van industriële biobased activiteiten in heel Europa. Daartoe richten we ons op het helpen van landen die meer willen profiteren van hun enorme potentieel voor een bio-economie, gezien hun beschikbaarheid van duurzame grondstoffen en aanwezigheid van innovatiecentra. Roemenië’s sterke industrieën in de primaire en chemische sectoren, in combinatie met de goed georganiseerde infrastructuur ter ondersteuning van innovatie, zullen het mogelijk maken om biobased industriële activiteiten en de bio-economie in het land en de regio op korte termijn te versnellen.

“We hopen dat de verspreiding van dit rapport de bio-economie en haar potentieel in Roemenië zal promoten; dat het alle belanghebbenden – industrie, beleidsmakers en de academische wereld – zal motiveren om de mogelijkheden voor investeringen en vergroening van de economie te benutten. Roemenië heeft een sterke landbouwsector, die de basis kan vormen voor een innovatieve en duurzame biogebaseerde industrie in het land, die banen en groei creëert,” aldus Dirk Carrez, uitvoerend directeur van de BIC.

Beeld: Chumash Maxim/Shutterstock

Lees meer op de BIC website.