Lees verder
Het Bio-based Industries Consortium (BIC), Europa's toonaangevende branchevereniging die circulariteit, innovatie en duurzaamheid centraal stelt in de Europese bio-economie, heeft de eerste drie rapporten gepubliceerd in een nieuwe reeks, waarin het biobased potentieel en de mogelijkheden voor groene groei in kaart worden gebracht in Centraal en Oost Europa.
Redactie / Brussel

De nieuwe rapporten voor Estland, Letland en Litouwen illustreren het onbenutte potentieel in deze drie landen en identificeren nieuwe kansen voor de primaire sectoren, de voedsel- en drankensector, de blauwe bio-economie, biobased chemicaliën, etc. door mogelijkheden om zijstromen en afval te valoriseren die vandaag lage of geen waarde hebben.

“BIC zet zich in om de uitrol van de biogebaseerde economie in de EU-13 te bevorderen. Deze rapporten geven het enorme en onbenutte potentieel van de biobased sector aan om groene groei te stimuleren en nieuwe actoren te integreren in biobased waardeketens”, aldus Dirk Carrez, directeur van BIC

Circulair biobased Europa

De Europese bio-economie vertegenwoordigt al 11% van het BBP van de EU (EU JRC-rapport 2020) en deze rapporten tonen het belang aan van voortbouwen op het groene groeipotentieel van Europa in het volgende publiek-private partnerschap van de EU – Circulair biogebaseerd Europa. Van zijn kant zal BIC voortbouwen op de bevindingen van het rapport door samen te werken met nationale autoriteiten en lokale belanghebbenden.

Deze drie rapporten zijn de eerste in een reeks landenrapporten over Centraal- en Oost-Europa. Nieuwe rapporten voor Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Hongarije, Slowakije en Slovenië, opgesteld als onderdeel van het door BBI JU gefinancierde CELEBio-project, en twee bijgewerkte BIC-rapporten voor Polen en Roemenië, zullen later dit jaar beschikbaar komen.

Beeld: Marchu Studio/Shutterstock