Lees verder
Nederland kan klimaatneutraal zijn in 2050 zonder de economische structuur aan te passen. Dat blijkt nieuw onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Voorwaarde is dat de productie van biogrondstoffen en groene waterstof fors wordt opgeschaald.
Redactie / Den Haag

Het PBL rekende ruim dertig techno-economische trajecten door en concludeert dat het uitstellen of op voorhand uitsluiten van opties het bereiken van klimaatneutraliteit in Nederland in 2050 bijna of zelfs helemaal onmogelijk maakt. Alle grondstoffen en technieken zijn nuttig en nodig, waaronder ook de inzet van biogrondstoffen, afvang en opslag van CO2 (CCS) en aanpassingen in de landbouw en het landelijk gebied.

Elektriciteit

In kostenoptimale wegen naar een klimaatneutraal Nederland in 2050 groeit de elektriciteitsproductie met een factor 3 tot 5. Ruim de helft van de energie zal direct of indirect komen van zonne-, wind- en kernenergie. Biogrondstoffen (3 tot 6 keer zoveel als nu) en waterstof worden de noodzakelijke vervangers van de huidige fossiele energiedragers, vooral voor de productie van geavanceerde lucht- en scheepvaartbrandstof en als grondstof voor de chemische industrie. De opschaling van de productie en logistiek voor biogrondstoffen en groene waterstof op korte termijn is urgent. In de periode tot 2050 zullen deze onmisbare vervangers van fossiele brandstoffen echter schaars blijven. Het verbranden van biomassa voor elektriciteitsopwekking ligt dan ook niet voor de hand.

Als de beschikbaarheid van biogrondstoffen en waterstof tegenvalt, wordt klimaatneutraliteit in Nederland in 2050 door veranderingen in de inzet van energie en grondstoffen flink duurder of zelfs onmogelijk, waarschuwt het PBL. Dan is klimaatneutraliteit alleen haalbaar door meer CO2-opslag of een andere leefstijl waarbij fors minder energie en grondstoffen worden gebruikt.

Een klimaatneutraal Nederland in 2050 hoeft overigens niet geheel fossielvrij te zijn. In de meeste doorgerekende trajecten wordt nog een beetje fossiele brandstof gebruikt, waarvan de uitstoot gecompenseerd wordt binnen Nederland.

Zie de website van het PBL voor meer informatie.

Beeld: tchara/Shutterstock