Lees verder
Shared Research Center Biorizon viert haar tienjarig bestaan op 29 en 30 november met het 10e Jaarevent in Rotterdam. Dit wordt zeker niet het laatste event. “We hebben veel kritische massa, dus we gaan sowieso door”, zegt Joop Groen directeur van Biorizon, die in 2013 aan de wieg stond van het initiatief rondom het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe bio-aromaten.
Pierre Gielen

Grote spelers uit de industrie, kleine en middelgrote ondernemingen (MKB’s/KMO’s) en onderzoeks- en technologieorganisaties van over de hele wereld zullen op het event aanwezig zijn om de laatste vooruitgang op het gebied van bio-aromaten te bespreken en om dieper in te gaan op de mogelijkheden om samen biobased business te versnellen.

Biorizon is ruim 10 jaar geleden ontstaan naar aanleiding van een project. “Samen met Cargill en SABIC wilden we onderzoeken of we biobased fenol konden maken uit biomassa-residuen.”

Essentiële functionaliteiten

Fenol is aromatisch van structuur, net als zo’n 40% procent van de meest gebruikte chemicaliën in de wereld. Ze vormen bouwstenen voor producten als kunststoffen, harsen en coatings, waar ze zorgen voor essentiële functionaliteiten, zoals duurzaamheid en thermische en UV-stabiliteit. Tot nu toe waren ze echter voornamelijk gebaseerd op fossiele grondstoffen.

Groen: “We zijn dus gestart met grondig onderzoek naar literatuur, patenten en wereldwijde state of the art kennis op dit vlak en kwamen tot de conclusie dat er nog bijna niks was op het gebied van bio-aromaten. Dus kwamen we op het plan om een programma op te tuigen om hieraan te werken. Dat werd Biorizon, waarin we de krachten van TNO in Nederland en VITO in Vlaanderen besloten te bundelen. Samen hebben we meer slagkracht, meer faciliteiten, middelen en talent. Ook zochten we de samenwerking met de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Samen met de industrie hebben we onze roadmap opgezet, een levend document dat continu als leidraad heeft gediend voor de strategie en voor investeringen vanuit de bedrijven.”

Mijlpalen

Inmiddels voert Shared Research Center Biorizon onderzoek en ontwikkeling uit binnen drie zogeheten ‘horizons’: ontwikkeling en opschaling van bio-aromaten vanuit de thermochemische route (pyrolyse), via industriële suikers en via lignine. Er lopen meerdere projecten parallel en er zijn ook al diverse pilotfabrieken in bedrijf, voor de thermochemische en de suikerhorizon op de Green Chemistry Campus en voor de ligninehorizon bij VITO in Mol (Vlaanderen). “Dat zijn mooie mijlpalen. We zien dat door de beschikbaarheid van deze pilot plants de interesse en de betrokkenheid van de industrie alleen maar toeneemt. We staan nu bij TRL-niveau’s 6 en 7. Dat betekent dat we voortgang hebben kunnen maken en dat er een heel aantal ideeën is dat goed lukt.”

Een andere mijlpaal is dat Relement als start-up uit het Biorizon-programma is ontstaan, als spin-off van TNO en met IP van TNO. Relement commercialiseert een aantal nieuwe bio-aromaten voor met name verven en coatings. Het bedrijf werd onlangs gekozen tot de meest succesvolle start-up van Brabant. Relement ontwikkelt zich voorspoedig en werkt inmiddels samen met het Franse chemiebedrijf Solvay aan verdere opschaling.

Nieuwe kansen biedt ook de deelname van Biorizon aan het Biobased Circular Groeifonds-programma in Nederland, waar de ontwikkeling en opschaling van biobased chemicaliën centraal staat. Daarbij gaat het om een totale projectomvang van €858 miljoen, waarvan de Nederlandse rijksoverheid €338 miljoen beschikbaar stelt.

Een andere mooie stap vooruit is de start van het BIO-CAPPP project in juni 2023, dat specifiek gericht is op kleine en middelgrote ondernemingen. In BIO-CAPPP werken zes partners uit Vlaanderen en Nederland de komende 3 jaar samen met bedrijven, experts en studenten om duurzame chemische bouwstenen te ontwikkelen en toe te passen in producten voor onder andere de bouw- en textielsector. Daarbij worden applicatietests gedaan met de producten die afkomstig zijn uit de pilot plants van Biorizon en er worden innovatievouchers ter beschikking gesteld aan het MKB/KMO. Interreg Vlaanderen-Nederland, de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Noord-Brabant en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid zijn co-financiers van dit project dat een totaalbudget heeft van €4,3 miljoen.

Uitdaging

“De uitdaging voor de komende periode is natuurlijk de verdere opschaling naar TRL 8 en 9”, zegt Joop Groen. “Dat betekent van pilotplant naar demonstratiefabrieken op een grotere schaal. De betrokkenheid van de industrie zal dan alleen maar groter worden. Verder zien we dat we nog veel mogelijkheden hebben om nieuwe technologieën en nieuwe chemie te ontwikkelen. Zodat we nog meer bio-aromaten kunnen maken. Ik zie het project als een appelboom; we zijn begonnen met oogsten, maar intussen blijft de boom maar groeien en steeds meer appels opleveren. Dus we hakken hem zeker niet om!”

Aanmelden voor het Biorizon Jaarevent kan nog.

Zie ook:

Beeld bovenaan: Fotogrin/Shutterstock