Log in
Het Shared Research Center in Bergen op Zoom krijgt steeds meer vorm. De eerste onderzoeken zijn gestart, programma’s en projecten worden geschreven en er zijn gesprekken met potentiële toetreders. Hoe nu verder met het centrum waar gewerkt wordt aan de ontwikkeling van bio-aromaten?
Aribert Guiking

In maart dit jaar werd het Shared Research Center opgericht, in de maanden daarna ingericht en op dit moment gaan de eerste onderzoeken van start. Trekkers van het centrum zijn TNO en VITO, de min of meer vergelijkbare Nederlandse en Belgische onderzoeksinstituten die als belangrijkste partners mensen stationeren in het centrum voor toegepast onderzoek. ‘Maar het moet zich niet beperken tot TNO en VITO, wij willen meer bedrijven binnenhalen’, zegt Willem Sederel, voorzitter van Biobased Delta. Dat is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstituten in Zuidwest-Nederland die de biobased economy gestalte willen geven en ook partner in het Shared Research Center. Het SRC is gevestigd binnen de poorten van de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom.  

Complexer, sneller

Volgens Joop Groen, die namens TNO er hard aan getrokken heeft om het centrum van de grond te krijgen, is een centrum noodzakelijk waar gezamenlijk wordt gewerkt aan innovatie. ‘De wereld wordt complexer en sneller. Om dat succesvol het…