Lees verder
De Europese Commissie heeft onlangs het Voortgangsverslag over de Strategie voor de Bio-economie gepubliceerd (09/06/22) om de voortgang van de EU-strategie voor de Bio-economie 2018 tegen het licht te houden. Als uitvoerend directeur van BIC, de private partner in het publiek-private partnerschap van de EU voor de groei en bevordering van de biobased industrieën, vond ik het goed om te zien dat het verslag het nieuwe partnerschap - de Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) - belicht. De CBE JU speelt een belangrijke rol bij de versterking van de vervanging van fossiele producten door hernieuwbare grondstoffen, producten en brandstoffen, en bij de opschaling van de biobased sectoren.
Dirk Carrez

De biobased sector in Europa heeft een omzet van 700 miljard euro en biedt werk aan 3,6 miljoen mensen. In het verslag wordt erop gewezen dat de biobased sector zich in een goede positie bevindt om bij te dragen aan het dichten van de “biomassakloof” tussen vraag en aanbod van biomassa voor voedsel, materialen en energie. Dit is op dit moment van bijzonder belang voor de EU, met de noodzaak om meer zelfvoorzienend te worden op een groenere manier, als gevolg van de verstoringen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

De voordelen van de bio-economie, met inbegrip van de biobased industrie in het algemeen en de biobased producten en processen in het bijzonder, moeten in het EU-beleid echter beter worden erkend als een belangrijk instrument om de doelstelling te verwezenlijken om het eerste klimaatneutrale continent te worden. Hoewel de sector in snel tempo blijft groeien, heeft de EU nog niet alle voordelen van de bio-economie kunnen benutten.

Om vooruitgang te boeken met de strategie voor de bio-economie moet in diverse beleidsinitiatieven, zoals de EU Green Deal, Horizon Europe, de industriële strategie van de EU, de strategie voor duurzame chemische stoffen, Farm to Fork en de Taxonomy van de EU, sterker worden erkend dat onze sector de doelstellingen inzake concurrentievermogen en duurzaamheid van de EU kan helpen verwezenlijken. Om de veerkracht van de Europese economie te versterken, moet de biobased industrie een onmisbaar onderdeel worden van de geopolitieke strategie van de EU.

CBE JU laat zien dat particuliere bedrijven zich inzetten om te investeren in circulaire en innovatieve biobased oplossingen in Europa en zo de weg vrijmaken voor een duurzamere en veerkrachtigere toekomst.