Lees verder
Het RIVM organiseert op dinsdag 7 februari een workshop over de ontwikkeling van bbe-meetinstrumenten. Het RIVM wil tools ontwikkelen waarmee ondernemers hun processen en producten meetbaar kunnen maken. Daarmee kunnen ze richting markt en andere stakeholders hard maken dat hun processen/producten ook duurzamer zijn.

Om deze instrumenten verder te ontwikkelen heeft het RIVM input vanuit het bedrijfsleven nodig. Vandaar dat het een workshop organiseert op het hoofdkantoor in Bilthoven.

Het programma bestaat uit twee delen: een presentatie van de Energie en Grondstoffen Fabriek (EFGF) en Corbion over het doorlichten van hun productieproces door het RIVM hen heeft opgeleverd en een plenaire discussie aan de hand van een aantal stellingen. Daarna zal in aparte groepen worden besproken wat nodig is voor een praktisch toepasbaar instrumentarium.

Deelname is gratis, exclusief lunch, inclusief borrel. Omdat de capaciteit beperkt is, wordt aangeraden om snel te reserveren.