Lees verder
Het Duitse nova-Instituut voert in opdracht van het Biobased Industries Consortium (BIC) jaarlijks een studie uit waarin de macro-economische effecten van de Europese bio-economie worden geanalyseerd, voornamelijk op basis van Eurostat-gegevens. We zijn nu in staat om de gegevens voor de jaren 2008, 2013, 2014 en 2015 te vergelijken, wat op een aantal trends duidt.
Dirk Carrez

Uit de gegevens blijkt dat de omzet van de totale bio-economie in de EU-28 is blijven stijgen, van € 2,09 biljoen tot € 2,29 biljoen. Ongeveer de helft hiervan komt uit de voedings- en drankensector, bijna een kwart van de omzet wordt geproduceerd door de primaire sectoren (landbouw en bosbouw), terwijl het andere kwart wordt geproduceerd door de biobased industrie (zoals chemicaliën en kunststoffen, farmaceutische producten, papierproducten, op hout gebaseerde industrie, textielsector, biobrandstoffen en bio-energie).

De totale omzet van de biobased industrieën steeg van 647 miljard in 2008 tot € 698 miljard in 2015. Biobrandstoffen en bio-energie vormden samen ongeveer 12% van de omzet van de biobased economie van de EU, wat overeenkomt met een totaalbedrag van ongeveer € 80 miljard, terwijl de sectoren papier en papierproducten (27%) en de houtsector (houtproducten en meubels, 25%) het grootste aandeel in de omzet hadden: samen bedraagt ​​dit ongeveer € 360 miljard. Biobased chemicaliën en kunststoffen waren goed voor € 50 miljard.

Werk

De werkgelegenheid binnen de totale Europese bio-economie resulteert in 13,9 miljoen banen met ongeveer driekwart in de primaire sector. De totale werkgelegenheid in de ‘biobased industries’ is 3,7 miljoen banen in 2015. De meest prominente sectoren zijn de bosbouwindustrie, papier- en papierproducten en de textielindustrie.

Chemische industrie

De studie toonde ook een algemene toename van het biogebaseerde aandeel in de EU-28 van 5,8% in 2008 tot 7,3% in 2015. De grondstof voor de chemische industrie is ongeveer 50% organisch (fossiel en biobased) en ongeveer 50% anorganisch (mineralen, metalen). Alleen het organische deel in aanmerking genomen, is het totale aandeel biobased gestegen van 12% in 2008 tot 15% in 2015.

Dirk Carrez, directeur Bio-Based Industries Consortium