Lees verder
In de Zernike Advanced Processing (ZAP) faciliteit zit duurzaamheid in de genen. Niet alleen in ons product: onze faciliteit waar kennisinstellingen en bedrijven samenwerken aan duurzame en innovatieve oplossingen voor de biobased economie. Het zit ook in de manier waarop wij met betrokkenen (studenten, onderzoekers, ondernemers) omgaan en de impact die wij willen creëren. Samen met Chemport Europe zet ZAP Groningen zich bijvoorbeeld in om de chemische industrie te vergroenen.
Rob van Linschoten

Noord-Nederland staat voor de uitdaging human capital en innovaties te versterken. Knelpunten worden nu al zichtbaar. Er dreigt een ernstig tekort aan kundig personeel voor de chemische en technische sector. ZAP Groningen wil, samen met het bedrijfsleven, bijdragen aan de versterking van human capital op alle niveaus: mbo, hbo en wo.

Een veelbelovende samenwerking is die met Avantium. De bioraffinaderij gebruikt resthout uit de Nederlandse bossen als grondstof. Deze biomassa wordt omgezet in glucose, lignine en een gemengde suikerstroop. De vestiging van Avantium in Noord-Nederland is mede bepaald door de mogelijkheid om met mensen van verschillende opleidingsniveaus te werken.

Gestart wordt met een pilot plant. Tijdens deze fase zullen studenten werken aan optimalisatie van processen en het ontwerpen van extra processtappen. In de commerciële fabriek (uiterlijk operationeel in 2022) is naar verwachting plaats voor 100 tot 150 medewerkers: mensen van verschillende niveaus en van diverse opleidingsrichtingen. Naast (proces)operators en medewerkers van de technologische teams en technische dienst zijn ook stafmedewerkers nodig binnen de vakgebieden Finance, HRM en Vastgoedmanagement. Samenwerkingsverbanden zoals deze tussen ZAP Groningen, de aangesloten kennisinstellingen en het bedrijfsleven zijn essentieel om te kunnen investeren in human capital.

Ondernemers kunnen bij ZAP terecht met onderzoeksvragen en ZAP maakt graag gebruik van de kennis en kunde van ondernemers. Zo kunnen studenten het geleerde toetsen in de praktijk en relevante werkervaring opdoen. Samenwerken voor een duurzame toekomst is samen zorgen voor goed opgeleide professionals en ze een uitdagende werkomgeving bieden.

Rob van Linschoten, directeur ZAP Groningen