Lees verder
Het onderwijs is mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van de human capital agenda (HCA). We zijn met z'n allen goed in het bedenken van grote begrippen waar we dan op allerlei manieren invulling aan geven. De human capital agenda is er ook zo een.
Han van Osch

Toen ik voor het eerst ervan hoorde, dacht ik dat we menselijke activiteiten in geld gingen uitdrukken. Dat kan natuurlijk zonder problemen. Met alle economische belangen die aan de biobased economy vasthangen, is ieder uur van belang en ook ieder bedrijf dat het redt in deze tijden van crisis. De geldelijke vertaalslag van de biobased economy is ook in de naamgeving zelf opgenomen. Maar dat is toch weer een andere discussie. Nee, het human capital dat zijn wij zelf: de menskracht die de biobased taken moeten vervullen.

Wat is nu de rol van de kennisinstellingen in de human capital agenda? In de basis is dat natuurlijk het opleiden van nieuwe professionals. Maar we moeten de ‘zittende’ professionals niet vergeten. Vanuit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap en het Centre of Expertise Biobased Economy van respectievelijk ROC West-Brabant en Avans Hogeschool/ HZ University of Applied Sciences, zijn we druk bezig om in kaart te brengen wat de wensen van de bedrijven in Zuidwest- Nederland zijn voor een dergelijke scholingsagenda. Ook het Biobase Europe Training Centre is daarbij betrokken.

Hoe krijg je zo’n scholingsbehoefte nu echt in beeld? Er zijn inmiddels een aantal onderzoeken uitgevoerd, hoofdzakelijk bij de grotere bedrijven. Maar als je dan een aanbod doet, is er toch weinig respons. Er is natuurlijk niet veel geld, maar ik zou de bedrijven, kennisinstellingen en overheden toch willen oproepen om hun mensen te stimuleren zich te blijven scholen, via cursussen, masterclasses of anderszins. Ze leren nieuwe zaken, vooral voortkomend uit onderzoek naar de innovaties in de biobased wereld en komen elkaar tegen. En dat laatste, elkaar tegenkomen, is de crux van alles. Het human capital, dat zijn wij allemaal. We gaan de biobased economy echt verder helpen als we elkaar in allerlei samenstellingen tegenkomen en nieuwe samenwerkingsvormen vinden. In het onderwijs doen we dat door de groene en de grijze kennisinstellingen samen te brengen en bijvoorbeeld samen cursusmateriaal te delen en indien nodig te ontwikkelen.

Hierbij een oproep aan alle betrokken partijen: laten we elkaar nog veel meer opzoeken. Zo kunnen we de volgende stap maken.