Blogs

  • 02:08
  • 0
  • 0

Han van Osch

Biobased opleiden voor de toekomst

01 / 09 / 2014

Het onderwijs is mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van de human capital agenda (HCA). We zijn…


Artikelen

Biobased Delta ronde tafel Koningspaar vergadering small
06:19

Willem-Alexander en Maxima bezoeken Biobased Delta

Het streekbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima aan West-Brabant deed nog het meest denken aan…

Edwin van Gastel

AC 04 2015 WILLEM BOTTGER
01:44

‘Kennisbank: vertrouwen in biobased bouwen’

Biobased bouwen, wat houdt dat eigenlijk in? Hoe verhoudt het zich tot ecologisch-, of tot duurzaam…

Lauren Elliot (student) bezig met reproductie van Gracilaria small
02:06

Zeewieronderzoek in het Zeeuwse water

Zeewier bevat veel waardevolle stoffen voor toepassingen in voeding en chemie. Maar hoe kom je aan…


Nieuws

Bekijk alles
Pilotplant-Terneuzen-Alta
02:35

CO2 uit chemische industrie wordt grondstof voor batterijen

Alta Innovation Support gaat een pilot opzetten op Valuepark Terneuzen om CO2 en gassen uit de…

Redactie / Terneuzen

Joint Research Center Zeeland (JRCZ)
01:26

Joint Research Center Zeeland open in februari 2023

HZ University of Applied Sciences in Middelburg opent in februari het nieuwe Joint Research Center (JRCZ).…

Redactie / Middelburg

Blik over het water
01:21

Zeeuwse statenleden eisen openheid over Delta Climate Center

Er moet meer openheid komen over het Delta Climate Center, stelt de partij ProZeeland in de…

Redactie / Vlissingen

Bouw Joint Research Center Zeeland gestart

De bouw van het Joint Research Center Zeeland in Middelburg is gestart met het boren van…

Redactie / Middelburg

Vestiging Middelburg HZ
00:32

Lectoraat Biobased Bouwen naar Middelburg

Het lectoraat Biobased Bouwen van het Centre of Expertise Biobased Economy is verhuisd naar Middelburg.

Redactie / Middelburg

Blik over het water
00:55

HZ publiceert Biobased Parade

De HZ University of Applied Sciences heeft de Biobased Parade gepubliceerd. Deze speciale uitgave laat de…

Redactie / Vlissingen


Agenda

Future Rethinkers Congres

10:00
Het Turfschip, Etten-Leur

Inauguratie lectoren biobased economy

13:00
HZ University of Applied Sciences, Vlissingen


In een biobased economy worden uit groene grondstoffen non-food producten duurzaam vervaardigd, zowel eindproducten als grond- en hulpstoffen.

Naast bekende toepassingen zoals energiedragers (biofuels), zijn ook andere stoffen als hoogwaardige producten, ingrediënten (bioactieve stoffen, pigmenten), bulkchemicaliën en materialen van toegevoegde waarde in de biobased economy.

Het Nederlandse bedrijfsleven kan een grote rol spelen in deze biobased economy vanwege een sterke landbouwsector, de sterke positie van Nederland als aanvoerland van grondstoffen via de haven van Rotterdam en een sterke chemische industrie.

Om de ontwikkeling naar een sterke biobased economy verder door te zetten bundelen onderwijs en bedrijfsleven hun krachten binnen het Centre for Biobased Economy (CBBE) om professionals op te leiden. Het CBBE doet dat door:

  • Kennisoverdracht en onderwijsontwikkeling
  • Versterking toepassingsgericht onderzoek
  • Stimulering van innovatieprojecten

Het Centre for Biobased Economy (CBBE) bestaat uit Wageningen UR, Has Hogeschool, Inholland, CAH Vilentum Hogeschool, Van Hall Larenstein, Avans, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HZ.

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Het ministerie van OCW maakt de deelname in het CBBE van Avans/HZ mogelijk.