Lees verder
Alta Innovation Support gaat een pilot opzetten op Valuepark Terneuzen om CO2 en gassen uit de Zeeuwse chemische industrie om te zetten in een vloeistof die gebruikt kan worden in batterijen.
Redactie / Terneuzen

Hiermee is ‘CO2-hergebruik in een cyclische carbonaat’ het eerste project in de regio Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost dat een subsidie in de wacht sleept uit het nieuwe Europese Just Transition Fund (JTF). Dat is begin dit jaar van start gegaan om de economische en sociale gevolgen van de overgang van fossiele naar groene industrie op te vangen. Ook ontvangt het project financiering vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het totale subsidiebedrag is ruim € 1.8 miljoen.

“De technische ontwikkelingen binnen deze pilot leveren een grote bijdrage aan circulariteit en de circulaire chemie in de regio”, zegt de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Waardevolle chemicaliën uit CO2

De economie van Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost draait voor een belangrijk deel op koolstofstromen van fossiele oorsprong. Met het oog op de toekomst zijn industriële spelers echter bezig met de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve technologieën. De opslag van CO2 en omzetting daarvan in waardevolle chemicaliën, oftewel Carbon Capture and Utilisation, is een veelbelovende methode voor de klimaattransitie, omdat hierbij de uitstoot afneemt en de koolstof als grondstof een deel van de oplossing wordt.

“Onze missie is om de chemische industrie substantieel te vergroenen”, zegt Frank Vergunst, oprichter van Alta Innovation Support. “Het gebruik van CO2 en afval biomassa als hernieuwbare hulpbronnen voor waardevolle producten en materialen is zeer wenselijk om verschillende productieketens groener te maken.” Het van oorsprong Goudse bedrijf heeft een innovatieve chemische technologie ontwikkeld die CO2 en epoxiden (een gasvormig petrochemisch bijproduct) om kan zetten in een belangrijke grondstof voor lithium-ion batterijen.

Frank Vergunst: “In deze pilot wordt procesdata gemeten en geanalyseerd zodat het proces nauwkeurig gemodelleerd kan worden en we veilig verder kunnen opschalen. Dit project vormt een essentiële stap in de ontwikkeling die een innovatie in de chemische industrie dient te doorlopen om tot een commercieel vatbaar eindproduct te komen. Door de JTF-subsidie kunnen we dit sneller realiseren.”

Hoog opgeleid personeel

Hoogopgeleid (technisch) personeel is van belang voor deze transitie. Daarom werkt Alta nauw samen met Zeeuwse kennisinstellingen, zoals de HZ University en het University College Roosevelt. “We willen een actieve bijdrage leveren om van de sector en diverse kennisinstellingen in Zeeland een Centre of Excellence te maken.”

Alta kan ook rekenen op steun van de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Frank Vergunst: “Het participatiefonds van Impuls Zeeland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onze groei. Op onze beurt kunnen wij nu met dit project bijdragen aan de groei van de Zeeuwse economie en werkgelegenheid.”

Just Transition Fund

Om in 2050 een klimaatneutraal Europa te bereiken, zijn grote veranderingen nodig die sociale en economische gevolgen hebben, vooral in regio’s die sterk afhankelijk zijn van fossiele industrieën. Dat zijn in Zuid-Nederland Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost, West-Noord-Brabant en Zuid-Limburg. Zij ontvangen ieder zo’n € 58,5 miljoen voor de groene transitie. Bedrijven, onderwijs en gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor projecten die hieraan bijdragen.

Meer informatie over het JTF is te vinden op de website van Stimulus.

Beeld: Alta Innovation Support