Lees verder
Staalbedrijf ArcelorMittal gaat samen met biotechbedrijf LanzaTech een nieuwe installatie bouwen die CO2 uit hoogovens in Gent via microben omzet in bio-ethanol. Het nieuwe concept vermindert de carbon footprint van staalproductie en draagt bij aan decarbonisatie van de transportsector.
Redactie / Gent

Dit wordt de eerste installatie in zijn soort op industriële schaal in Europa. Er is een investering mee gemoeid van € 150 miljoen. Het project wordt ondersteund vanuit het Europese Horizon 2020-programma.

Naar verwachting gaat de jaarlijkse productie van bio-ethanol in Gent ongeveer 80 miljoen liter bedragen. Dit levert een jaarlijkse CO2-besparing op die overeenkomt met de vervanging van 100.000 fossiele auto’s door elektrische voertuigen. Inbedrijfstelling en eerste productie worden verwacht tegen midden 2020. De installatie levert dan twintig tot dertig vaste banen op.

Carbon Smart

De ‘Carbon Smart’ technologie van het gasconversieproces is ontwikkeld door het oorspronkelijk Nieuw-Zeelandse bedrijf LanzaTech, dat nu is gevestigd in Chicago. Het maakt gebruik van microben die zich voeden met koolmonoxide voor de productie van bio-ethanol. Deze kan vervolgens worden gebruikt als transportbrandstof, maar ook voor de productie van kunststoffen.

ArcelorMittal wil op langere termijn een ​​afvalloze onderneming worden, waarbij alle materialen die worden gebruikt of gegenereerd tijdens de staalproductie worden teruggewonnen, behandeld en hergebruikt in de productieketen of als grondstof voor andere industrieën.