Lees verder
De materialen- en energietransitie zijn twee grote uitdagingen waar we de komende jaren als samenleving voor staan. Beide transities richten zich op een duurzame toekomst en zijn technisch sterk met elkaar verbonden. Want het is heel simpel… geen energie zonder materialen en geen materialen zonder energie. Dat staat centraal tijdens het Future Rethinkers Congres op 15 juni.

Na 10 jaar inzet voor de biobased economy slaat het CoE BBE een nieuwe weg in en omarmt niet langer enkel biobased, maar meerdere thema’s binnen de volle breedte van de materialen- en energietransitie.

Tijdens het Future Rethinkers Congres wordt teruggeblikt op wat er samen al is bereikt in al die jaren, maar wordt er ook vooruit gekeken. Zo wordt de nieuwe naam gepresenteerd waarmee vanaf nu vol goede moed de bredere focus van materialen- en energietransitie wordt opgepakt.

In de plenaire sessie staat het overkoepelende thema materialen- en energietransitie centraal. Waar raken deze thema’s elkaar nou precies? Daarop wordt ingegaan in twee rondes met parallelsessies. Aan de hand van creatieve werkvormen zoals interactieve lezingen, workshops, rondetafelgesprekken, posterpresentaties door studenten en een markt gaan we samen steeds met een ander thema aan de slag. Uiteraard is er daarnaast volop tijd en ruimte om informeel te netwerken.

Kijk op de website voor meer informatie en aanmelden.

Beeld: mycteria/Shutterstock