Lees verder
Het Nederlands normalisatie-instituut NEN organiseert op donderdag 17 oktober in Delft het seminar ‘Coatings for the future’.

Het seminar is interessant voor partijen in de coatingsector, waaronder zeker ook partijen die biobased coatings ontwikkelen of ermee (willen) werken. De normen en normalisatiebehoeften in het algemeen worden toegelicht, maar ook specifiek voor de toepassing in de olie- en gassector, transportleidingen en scheepsbouw.

De deelnemers gaan na inleidende presentaties in break-out sessies uiteen om van gedachten te wisselen over specifieke onderwerpen. Hierbij wordt ingespeeld op actuele thema’s als energietransitie en de circulaire en/of bioeconomie. In de afsluitende plenaire sessie wordt besproken welke normalisatiebehoeften er zijn en hoe Nederlandse stakeholders hierin gezamenlijk kunnen optrekken.

Op de website van NEN is meer informatie te vinden. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, maar bij een ‘no-show’ wordt € 35 aan reserverings- en administratiekosten in rekening gebracht.