Lees verder
Ga met honderden andere bouw- en vastgoedprofessionals in gesprek en kom tot nieuwe samenwerkingen om een duurzame energietransitie tot stand te brengen tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op 14 februari in Leeuwarden.

Het Duurzaam gebouwd Congres is bedoeld voor beleidsmedewerkers, woningbouwcorporaties, ambtenaren, architecten, projectontwikkelaars, installateurs, aannemers, gemeenten en andere belangrijke stakeholders uit de bouw- en vastgoedsector die op beslisniveau met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Provincie Fryslân heeft grote ambities op het gebied van verduurzaming en komt met een gebiedgerichte aanpak. Het klimaat verandert door de uitstoot van broeikasgassen. De energievoorraad in Nederland van olie en gas raakt op. De energieprijzen gaan op termijn flink stijgen. Daarom komt provincie Fryslân in actie en zal een grote bijdrage leveren aan de energietransitie. Die ambitie sluit aan op Nationale, Europese en wereldwijde afspraken.

Provincie Fryslân zet in op energie besparen, opwekking van duurzame energie en als het niet anders kan op het zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen als olie en gas. Kansen binnen thema’s als energieopwekkend bouwen, Nul op de Meter, #VanGasLos, energieleverende en circulaire bouw worden uiteengezet.