Lees verder
Op donderdag 13 december vindt op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen het Industry & Energy congres plaats, gewijd aan het thema 'When electrons power molecules'; het dichten van de kloof tussen de energiesector en de procesindustrie.

Het evenement is bedoeld voor het senior management van de (chemische) industrie, energiesector en technologieleveranciers in Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. Het wordt georganiseerd door FME, Industrielinqs en VoltaChem.

Elektrochemie

Elektrificatie en elektrochemie kunnen een cruciale rol spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot of zelfs CO2-negatief worden. Enorme hoeveelheden duurzame elektriciteit kunnen worden opgeslagen door moleculen uit lucht en water om te zetten in nuttige materialen en brandstoffen. Snelgroeiende overschotten aan wind- en zonne-energie in Europa kunnen worden opgeslagen. En de industrie kan haar uitstoot drastisch verminderen en haar afhankelijkheid van fossiele grondstoffen op een concurrerende manier verminderen. Om deze kans te grijpen, moeten er nieuwe waardeketens worden ontwikkeld die verschillende sectoren doorkruisen.

Tijdens het congres houdt Mark Williams, vice president van Sabic Europe, een keynote speech over CO2-afvang en -gebruik (CCU), elektrochemie en koolstofproductiviteit. Eric de Coninck van ArcelorMittal gaat in op de uitdagingen van CCU met duurzame elektriciteit. Leider Duurzaamheid Leon Jacobs van Sabic Europe gaat dieper in op het CCU-project van Sabic, waar vijfhonderdduizend ton CO2 wordt gebruikt als grondstof voor de productie van chemicaliën.

Voltachem geeft een overzicht van de stand van zaken van alle vormen van power-to-x. FME geeft inzicht in de technieken die al beschikbaar zijn om zes megaton CO2 te besparen.