Lees verder
Op 8 januari 2020, tijdens de nieuwjaarsreceptie van Groningen Seaports in Delfzijl, wordt de finale gehouden van de Sustainable Industry Challenge – Chemport Europe edition.

Dit is een internationaal georiënteerd pitch-event voor innovatieve scale-ups uit de groene chemie, recycling en groene energiesector. Vijf industriële bedrijven uit de regio – Teijin Aramid, Suiker Unie, ENGIE, ESD-SIC en BioMCN hebben zich aan de Sustainable Industry Challenge verbonden als zogenoemde challenge owners. Deze bedrijven zijn actief bezig met de energietransitie, waarbij de scale-ups uit binnen- en buitenland worden uitgedaagd om innovatieve oplossingen te bedenken voor de kansen en uitdagingen die vergroening biedt.

€ 100.000

Scale-ups met succesvolle ideeën krijgen de mogelijkheid om een pilotproject te starten en krijgen toegang tot een exclusief netwerk van innovatieve industriële bedrijven in deze regio. Bij uitvoering van de pilot krijgen ze ook toegang tot de faciliteiten van de bedrijven. De winnaar krijgt € 100.000 om te besteden aan de pilot voor de aangedragen oplossing voor de regio.

Economic Board Groningen is initiatiefnemer van de Sustainable Industry Challenge, Chemport Europe edition, van 2019-2020. Partners zijn Campus Groningen, NOM, Groningen Seaports, provincie Groningen en de provincie Drenthe. Alle organisaties zijn onderdeel van Chemport Europe, het ecosysteem voor groene chemie in Noord-Nederland. Het gezamenlijke doel van partijen in dit ecosysteem is de groene economie te versnellen en de chemie in de regio wereldwijd op de kaart te zetten. Het past ook bij de doelstelling van de industrie­agenda Eemsdelta om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

Meer informatie over de specifieke challenges en aanmeldmogelijkheden zijn te vinden op de website.