Lees verder
Op 17 januari organiseert het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) het slotsymposium van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma ‘Sustainable Packaging’

Tijdens het symposium worden de resultaten gepresenteerd van vier jaar onderzoek naar Duurzaam Verpakken, uitgevoerd door de universiteiten van Wageningen, Twente, Groningen en Aken en TNO. Het programma is opgesteld in samenwerking met het Topinstituut Food and Nutrition (TiFN) en stond in het teken van urgente en relevante vraagstukken die bijdragen aan een structurele vermindering van de milieudruk in de product-verpakkingsketen in Nederland.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de toepassing van LCA-methoden, de plaats van verduurzaming in het ontwikkelingsproces van productverpakkingscombinaties en hoe ketenpartijen zoals gemeenten en recyclers op het gebied van verpakkingsafval opereren en kunnen verbeteren. Maar ook: hoe reageren consumenten op duurzame verpakkingen?

Inmiddels zijn bijna alle onderzoeken afgerond. Voor iedereen een kans om de laatste stand van zaken te horen binnen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van circulair verpakken, maar ook om praktische handvatten aan te reiken over hoe deze kennis concreet is toe te passen in de praktijk. Zo zijn er vier deelsessies.

Migratie van minerale oliën in oud papier en karton in de voedingsmiddelenindustrie

Kan de vervuiling door inkten en minerale oliën in oud papier en karton worden teruggedrongen door betere recyclingprocessen? TNO onderzocht in overleg met partners uit de papier- en kartonindustrie de oorzaken en samenstelling van vervuiling en mogelijke maatregelen om zogenoemde MOSH en MOAH op te vangen.

Effecten op kunststof bij het meermalig toepassen van gerecycled PET in PET-flessen

Het toepassen van gerecycled PET in PET-flessen kan effect hebben op het verpakkingsmateriaal. Wageningen University & Research onderzocht welke verontreinigingen in rPET het meest voorkomen en hoe deze verontreinigingen belangrijke materiaaleigenschappen (verkleuring, migratie en stress-cracking) beïnvloeden.

E-commerce: de beleving van de consument

Verpakkingen spelen niet alleen een belangrijke logistieke rol in de vorm van bescherming, maar worden ook gebruikt voor branding in de e-commerce sector. De universiteiten van Wageningen en Groningen geven inzicht in de consumentenbeleving bij het uitpakken van online bestellingen, maar ook bij het weggooien van de verpakking.

Businessmodellen: economische transacties in de recyclingketen

De wens om de verpakkingsketen meer circulair te maken, vereist inzicht in de werking van huidige businessmodellen bij verschillende stakeholders. De Universiteit Twente onderzocht hoe circulariteit zowel fysiek als financieel kan worden bevorderd via beleidsopties. Het onderzoek bestond uit een analyse van de huidige organisatie en businessmodellen van de verpakkingsketen, het bouwen van een simulatie model en het analyseren van een drietal beleidsopties aan de hand van ‘agent-based modelling’. De focus lag hierbij op kunststof verpakkingen en recycling. De voertaal in deze deelsessie is Engels.

Aanmelden kan via e-mail, onder vermelding van uw naam, functie, naam organisatie en uw voorkeur voor deelname aan de deelsessies.