Lees verder
Regio's, lees de lokale bedrijven, kennisinstellingen en overheden, spelen een instrumentele rol in het ontwikkelen van een biobased economie. Dat wordt ook onderkend op EU-niveau.
Rob van Linschoten

Zo stelde Philippe Mengal, directeur van het Bio-Based Industries Joint Undertaking, dat de Europese regio’s de benodigde middelen en infrastructuur kunnen ‘leveren’ om optimaal gebruik te maken van lokale grondstoffen. Hoe deze waardeketens worden opgezet, hangt af van de bedrijvigheid en de expertise in deze regio’s.

Noord-Nederland wordt gekenmerkt door een sterke focus op agrofood, vooral de melkveehouderij en de aardappel- en suikerbietenteelt. Bovenstaande sectoren zijn in hoge mate geconsolideerd – via coöperaties als Avebe, Royal FrieslandCampina en Cosun – en geprofessionaliseerd. Verder is in ‘onze’ regio een chemiecluster – in Delfzijl – en een chemie/materialencluster in Emmen (EmmTec). Binnen EnTranCe is aandacht voor duurzamere energie, onder andere gebaseerd op biomassa. Inmiddels is via de oprichting van Chemport een loket opgezet om deze individuele krachten te bundelen richting de buitenwereld.

De focus op agrofood, duurzame energie en chemie/materialen maakt dat de uitgangspositie van de regio Noord-Nederland goed is. Echter, puur de aanwezigheid van bedrijven en kennisinstellingen is niet voldoende. Het (door)ontwikkelen van een waardeketen heeft meer nodig. Eén van de belangrijke stappen hierbij is opschaling; bevindingen uit het lab opschalen naar kilogram-schaal (TRL 2-5). Dit is een kostbare activiteit en vormt veelal een onoverkomelijke horde, zeker voor mkb-bedrijven met een beperkt budget.

ZAP Groningen was met haar pilotfaciliteit de missing link in Noord-Nederland. Door ZAP Groningen ontstaat een plek waar kennisinstellingen (wo, hbo en mbo) samen met het bedrijfsleven werken aan innovatieve oplossingen op basis van groene grondstoffen. De nadruk ligt op toegepast onderzoek met een toegevoegde waarde voor het midden- en kleinbedrijf. Dat blijkt ook wel uit de respons die we hebben ontvangen. Inmiddels is de helft van de capaciteit al gevuld en zijn we druk in gesprek met verschillende bedrijven binnen en buiten de regio om op 100 procent bezettingsgraad te komen.

Kortom, de biobased economie leeft bij het bedrijfsleven in het noorden. Met ZAP kunnen zij de volgende stap zetten in hun R&D-traject.

Rob Linschoten, directeur ZAP (Zernike Advanced Processing) Facility