Lees verder
Het gaat goed met de gezondheid van Nederlanders. Ze leven langer en langer gezonder. Maar hoger opgeleiden leven gemiddeld langer dan laag opgeleiden. Dat verschil heeft onder meer te maken met armoede: die leidt tot sociaal isolement; gebrek aan sociale cohesie leidt tot ongezond gedrag.
Karen Geerts

Onlangs waarschuwde het RIVM dat de stook van hout en groenafval zorgt voor een serieuze toename van fijnstof. Het verbranden van biomassa was al omstreden doordat CO2 en stikstofoxiden vrijkomen. Het is dus beter om de reststromen te vergisten en er energie mee op te wekken of om die te gebruiken voor bijvoorbeeld voeding en geneesmiddelen.

Wat hebben deze thema’s met elkaar te maken? Ze zijn actueel en spelen beide sterk Noord-Nederland. Door de van oudsher sterke agrarische sector is biomassa daar in grote hoeveelheden beschikbaar en werken overheid, bedrijven en kennisinstellingen samen in de verwaarding van reststromen van biomassa van ingrediënten voor onder meer gezonde voeding en medicijnen. Verder is de levensverwachting van de gemiddelde inwoner van Noord-Nederland lager dan die van de gemiddelde Nederlander, onder meer door een relatief ongezonde leefstijl.

Het project Man Made Blue Zone wil dit tij keren door gebruik te maken van de principes van Blue Zones (bijvoorbeeld Sardinië, Okinawa en Nicoya (Costa Rica)): daarin leven mensen langer en gezonder dan elders. Kenmerken van deze plekken: behoud van een traditionele levensstijl met veel fysieke activiteit, hechte sociale banden en lokaal geproduceerde voeding.

In het vraagstuk naar hoe mensen tot gezond gedrag bewogen kunnen worden werken verschillende partijen en disciplines met elkaar samen: Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en Hanzehogeschool Groningen bundelen hun kennis over gezonde voeding, over hoe ingrediënten daarvoor efficiënt en effectief uit biomassa kunnen worden verkregen en hoe het netwerk van mensen kan worden benut. Het doel daarvan: bijdragen aan een gezonde Noord-Nederlandse samenleving, een noordelijke Blue Zone. Als dat lukt is sprake van een maximale maatschappelijke impact.