Lees verder
We hebben onlangs de laatste jaarlijkse call van de huidige Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) gepubliceerd. Sinds 2014, de startdatum van de BBI JU, heeft de biobased industrie in Europa een lange weg afgelegd.
Dirk Carrez

Nu het Horizon 2020-programma afloopt, kijken we vooruit naar Circular Biobased Europe: een nieuw, ambitieuzer en veelomvattender partnerschap voor de biogebaseerde industrieën met de Europese Commissie. Daarbij spannen we ons in om nieuwe belanghebbenden te betrekken, zoals de primaire sector, regio’s en financiële instellingen.

De algemene doelstelling van het voorgestelde Europese partnerschap is om door te gaan met de maatschappelijke transitie naar een duurzame biogebaseerde economie, leidend tot duurzame en concurrerende oplossingen voor meer circulariteit en gebruik van Europese biomassa, residuen en afval, met de nadruk op regionale benaderingen, om de weg te plaveien naar klimaatneutraliteit tegen 2050. Dit sluit volledig aan bij de Europese Green Deal.

Samen met verschillende andere verenigingen en stakeholders uit meerdere en diverse sectoren hebben we inmiddels een Visie ontwikkeld voor een circulaire, biobased samenleving voor 2050. We willen een circulaire biosamenleving realiseren:

  • waarin geïnformeerde burgers baat zullen hebben bij een bio-economisch maatschappelijk model;
  • waarin biobased producten en diensten zowel qua prijs als qua prestaties concurrerend zijn;
  • waarin Europa de wereldwijde hub is voor biobased industriële investeringen;
  • en waarin een duurzame biobased industrie een centrale rol zal spelen in de strijd tegen klimaatverandering.

Op basis van deze doelstellingen zijn we begonnen met het ontwikkelen van een onderzoeks- en innovatie-agenda (SIRA) voor het komende partnerschap.

Het gemeenschappelijke element

BIC, het Biobased Industries Consortium, is geen klassieke brancheorganisatie. Onze bedrijven vertegenwoordigen veel verschillende industriële sectoren, en ook onze vele geassocieerde leden komen uit verschillende disciplines en sectoren, b.v. universiteiten, denktanks, onderzoeksinstellingen, regio’s, etc.

Maar het gemeenschappelijke element dat ons samenbrengt, is de overtuiging dat er nieuwe verbindingen en innovaties in verschillende industrieën en disciplines nodig zijn om biobased waardeketens te creëren. En dat zullen we blijven doen.