Lees verder
'In de circulaire bio-samenleving kiezen geïnformeerde burgers duurzamere middelen, erkennen zij een bio-economisch maatschappelijk model en hebben zij daar profijt van. Biobased producten en diensten concurreren zowel qua prijs als qua prestaties met hun op fossiele grondstoffen gebaseerde tegenhangers. De EU is de mondiale hub voor biogebaseerde industriële investeringen en het internationale referentiepunt voor de circulaire bio-economie. Meer specifiek: voedsel, duurzame producten en energie voor onze gemeenschappen worden geleverd op een duurzame manier.'
Pierre Gielen

Dit is in het kort de kern van de nieuwe visie die vijftien partijen uit de Europese bio-economie deze maand gezamenlijk presenteren onder de leiding van het Bio-based Industries Consortium (BIC). “Dit is niet alleen een visie van de industrie”, zegt Dirk Carrez, uitvoerend directeur van BIC. “Het is een gezamenlijke visie van meerdere sectoren en dat is uniek.”

Vernieuwing

“Het is tijd voor vernieuwing”, zegt Carrez. “Binnen het Europese innovatieprogramma Horizon 2020 hebben we zes jaar geleden het Bio-based Industries Consortium en de Bio Based Industries Joint Undertaking opgericht; een publiek-private samenwerking die miljoenen investeert in grote onderzoeks- en demonstratieprojecten. Die overeenkomst komt volgend jaar ten einde, wanneer de opvolger van Horizon 2020 van start gaat: Horizon Europe. “

Het is niet de bedoeling om binnen het nieuwe programma ‘business as usual’ voort te zetten, maar om een ​​stap verder te gaan en te bekijken hoe meer sectoren kunnen worden betrokken. “Want als één ding de afgelopen zes jaar zichtbaar is geworden, dan is het wel hoe belangrijk het is om verschillende industriële sectoren bij elkaar te brengen en samen te werken in waardeketens: van land- en bosbouw tot verwerking tot grondstoffen, chemicaliën, productie en handel tot en met en inclusief de marktpartijen en de eindgebruikers, consumenten.”

Afvalloos proces

Al deze sectoren brengen hun eigen perspectief mee en bevinden zich vaak in uiteenlopende fases van de transitie naar biobased. “De landbouw richt zich bijvoorbeeld op de efficiënte productie van voedsel en het genereren van een goed inkomen, terwijl de industrie tegenwoordig vooral focust op het maken van biobased producten uit non-food biomassa. We brengen die twee werelden bij elkaar. Het gaat niet langer om food of non-food, maar om hoe we alle componenten uit een bepaald gewas kunnen valoriseren, zodat een proces zonder afval ontstaat. “

Voor boeren betekent dit dat ze niet alleen inkomsten kunnen halen uit de productie van voedsel, maar ook uit de levering van hernieuwbare feedstock voor chemicaliën en materialen. Daarnaast is er een groeiende interesse van de industrie in het extraheren van eiwitten en koolhydraten uit zij- en reststromen. Carrez: “Partnerships binnen en tussen sectoren zijn daarom erg belangrijk. Door een dialoog aan te gaan, kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat iedereen er baat bij heeft, zowel economisch, sociaal als op het vlak van het milieu.”

Consumenten betrekken

Een stap verder gaat het stimuleren en creëren van markten voor biobased producten. “Dit is alleen mogelijk door ook het einde van de waardeketen in onze activiteiten te betrekken: de eindgebruikers of consumenten. We zien nu al een toenemende deelname van merk-eigenaren die biobased producten op de markt willen brengen. Dit duidt op een groeiende marktvraag. We moeten dus gezamenlijk bepalen welke biobased producten al op de markt zijn, naar welke producten er vraag is en waarom. Daarvoor is geen pasklaar antwoord. Jongeren vinden een groene uitstraling misschien belangrijk. Andere consumenten zijn geïnteresseerd in het type materiaal of de biologische afbreekbaarheid. Dit verschilt per sector, per applicatie, per product en per consumentengroep. Binnen BIC of een mogelijk volgend partnerschap onder Horizon Europe willen we daarom methoden ontwikkelen om de communicatie met consumenten te verbeteren.”

Volgende stappen

De Visie zal dienen als kader voor de ontwikkeling van een Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda (SIRA), die de basis vormt voor een nieuw publiek-privaat partnerschap inzake biobased oplossingen onder Horizon Europa (2021-2027). De SIRA wordt een belangrijk instrument om de Visie met alle betrokken belanghebbenden (primaire producenten, industrie, academische wereld, de EU en de samenleving als geheel) te realiseren en uit te voeren.

De eerste stap in deze richting is het opzetten van werkgroepen waarin stakeholders samenwerken aan een nieuw partnerschap. “Met een bredere ondersteuning en meer sectoren rond de tafel, hopelijk kunnen we in de toekomst sneller waardeketens binnen Europa opzetten, wat leidt tot economische groei maar ook bijdraagt ​​aan het klimaat”, zegt Carrez. “Bovendien, waar we vandaag vaak praten over kwalitatieve bijdragen die projecten kunnen leveren aan de realisatie van bepaalde SDG’s, moeten we dat ook kwantitatief meten in de komende vijf tot tien jaar. Het is noodzakelijk dat we als industrie een stap verder gaan en samenwerken met een aantal NGO’s die normen voor een correcte meting ontwikkelen. Daarmee kunnen wij als industrie onze claims onderbouwen.”

 

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met het Bio-based Industries Consortium (BIC).

De Visie richt zich op vier belangrijke drivers:

  1. Bevorderen van de voedselzekerheid voor een groeiende wereldbevolking en voldoen aan de vraag naar duurzame producten;
  2. Bijdragen aan een duurzame planeet;
  3. Banen en groei creëeren in de circulaire bio-economie;
  4. Een circulaire bio-economische samenleving bereiken.