Lees verder
De oorlog in Oekraïne heeft de aandacht van de Europese leiders gevestigd op de beste manier om een steviger economische basis op te bouwen, de strategische afhankelijkheid te verminderen en de aanvoer van kritieke grondstoffen te versterken. Naar mijn mening is er één sector die over het hoofd wordt gezien: de bio-economie.
Marco Rupp

Uit onze laatste gegevens blijkt dat de bio-economie een omzet heeft van 2,4 miljard euro en werk biedt aan 18,4 miljoen mensen. De biogebaseerde industrieën spelen een belangrijke rol in de bio-economie, met een bijdrage van ongeveer 25% aan deze omzet.
 
Een belangrijk voordeel van onze sector is dat wij recyclebare en hernieuwbare grondstoffen uit de EU gebruiken om een verscheidenheid van biobased producten en materialen te produceren die zelf recycleerbaar, herbruikbaar en composteerbaar of biologisch afbreekbaar zijn. Het is duidelijk dat bioraffinage de mogelijkheid biedt om meerdere producten te produceren, zoals diervoeder, levensmiddelen, meststoffen, bio-energie en biobased materialen en chemicaliën. En dat alles zonder afval en met lage broeikasgasemissies in het vooruitzicht. 

Bijvoorbeeld:

  • Veel chemicaliën op biobasis (geproduceerd in een bioraffinaderij) zijn alternatieven voor gevestigde chemicaliën op fossiele basis. Het versnellen van hun ontwikkeling kan een grote impact hebben op de zelfvoorzienendheid van Europa.
  • Biomeststoffen zijn een alternatief voor hun “traditionele” tegenhangers, d.w.z. energie-intensief geproduceerde meststoffen, die hoofdzakelijk van buiten Europa worden geïmporteerd.
  • Functionele voedingsingrediënten (een product van de bioraffinage) van plantaardige oorsprong kunnen de eiwitbronnen diversifiëren en zo Europa’s afhankelijkheid van invoer en de daarmee vaak gepaard gaande milieuvoetafdruk verkleinen.

Dus waar wachten we nog op?

Europa heeft de afgelopen jaren goede vooruitgang geboekt. Onze sector investeert voortdurend in Europa. Bovendien is onlangs het publiek-private partnerschap Circular Bio-based Europe (CBE JU) van start gegaan. Er kan echter meer worden gedaan om de biobased industrieën een sterker onderdeel te maken van een nieuw groei- en investeringsmodel. Net als veel andere oplossingen die momenteel worden besproken, moeten innovatie en duurzame productie beter worden gecombineerd en ondersteund om langetermijnoplossingen te genereren. De financiering van onderzoek en de opbouw van productiecapaciteit voor (kritieke) producten zullen van cruciaal belang zijn.

De biobased industrieën kunnen circulariteit, duurzaamheid en concurrerende productie naar Europa brengen. Om dit te onderbouwen en te ondersteunen is meer vooruitziendheid op regelgevingsgebied nodig om innovatieve producten op de markt te brengen. Het moet ook gemakkelijker worden om financiële synergieën tot stand te brengen, bijvoorbeeld door publieke en private financieringsinstrumenten te combineren. Wel moet men zich bewust zijn van mogelijke wisselwerkingen, met name op korte versus lange termijn. Zoals het recente RePowerEU-initiatief dat onder meer gericht is op de productie van grotere hoeveelheden biomethaan. Meer grondstoffen voor energieproductie betekent echter minder voor andere toepassingen. Onze sector is in staat om bijvoorbeeld landbouwgrondstoffen en -residuen te valoriseren tot meerdere producten (zie de voorbeelden hierboven), in plaats van deze residuen hoofdzakelijk voor energiedoeleinden te gebruiken.
 
Laten we dus niet wachten. De biobased industrie en de bio-economie kunnen een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van de inspanningen van Europa om meer zelfvoorzienend te worden.