Lees verder
De Europese Commissie stuurt aan op meer ruimte voor genetische modificatie. HollandBIO is blij met de conclusies die de Europese Commissie trekt uit de uitvoerige studie naar nieuwe methoden om gericht DNA aan te passen. Ze geeft aan dat biotech van belang is voor het realiseren van de duurzame doelstellingen van de EU, dat de regelgeving voor genetische modificatie totaal niet meer voldoet en dus aanpassing behoeft.
Annemiek Verkamman

Met de ferme conclusies doorbreekt de commissie de decennia durende Europese impasse rondom genetische modificatie, en maakt zij de weg vrij voor 21e-eeuwse wetgeving. Hiermee krijgt Europa een kans om mee te doen op het mondiale toneel van de biorevolutie. Een kans om te zorgen dat biotech mens, dier en planeet vooruit helpt. HollandBIO ziet uit naar een ambitieuze, doortastende en voortvarende aanpak, waarmee Europa zich bij de innovatieve voorhoede van de wereld schaart.

De huidige GGO-wetgeving is zwaar gedateerd en blokkeert innovatie. Ze draait om de vraag of een techniek veilig is, en of de inzet van die techniek al dan niet leidt tot een genetisch gemodificeerd organisme of product. 40 jaar wereldwijd biotech onderzoek heeft echter aangetoond dat de gebruikte techniek losstaat van de veiligheid van een product, en dat het onderscheid tussen GGO en non-GGO, of natuurlijk en niet-natuurlijk, arbitrair en irrelevant is. We hebben geleerd dat als het gaat om DNA, de natuur zelf de grootste engineer is. Vergelijkbare producten aan verschillende regels onderwerpen is onlogisch en onrechtvaardig. Die volkomen terechte conclusie trekt de Europese Commissie in het rapport.

Om doelen zoals de SDGs, de farm-to-fork-strategy en de green deal te realiseren, moeten we in rap tempo onze landbouw en onze chemie vergroenen. We kunnen het ons niet permitteren om effectieve, veilige en duurzame oplossingen links te laten liggen. Daarom is er een paradigmashift nodig. We moeten een einde maken aan de stigmatisering van GGO’s en ons concentreren op de vraag of een organisme of product veilig is voor het beoogde gebruik. HollandBIO pleit voor wetgeving die stimulerend werkt op de ontwikkeling en inzet van alle innovaties die bijdragen aan de Europese doelen op het vlak van gezondheid, duurzame voedselproductie en circulaire economie. En die veiligheid borgt zonder te discrimineren op grond van technologie. En die bovenal vaart maakt, wil Europa nog bij de innovatieve wereldtop behoren. In deze mondiale biorevolutie kunnen we geen enkele tijd meer verspillen.