Lees verder
Met de recordbrekende hittegolven deze zomer in heel Europa is de aandacht voor klimaatverandering en de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen opnieuw urgent geworden. De bio-economie speelt een grote rol bij het bereiken van de doelstellingen van de EU Green Deal van de EU, en het publiek-private partnerschap van €2 miljard van BIC met de Europese Unie toont het belang aan van investeringen in de biobased industrieën.
Dirk Carrez

Of het nu gebeurt via de Circular Biobased Economy Joint Undertaking of daarbuiten, de particuliere actoren uit de biobased industrie die lid zijn van BIC, investeren fors in de Europese bio-economie. Deze investeringen vinden plaats in diverse sectoren, maken gebruik van verschillende grondstoffen en produceren meerdere producten voor allerlei toepassingen. Zij creëren fabrieken en nieuwe groene banen, stimuleren de groei van Europa’s bio-economie en verjongen vaak achterstandsgebieden.

Bedrijven die actief zijn in de biobased industrie worden geconfronteerd met moeilijkere keuzes op het vlak van investeringen door de impact van de COVID-19-pandemie, de stijgende inflatie in heel Europa en de geopolitieke situatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Uit een recente enquête van het BIC blijkt dat de helft van de leden hun investerings- en innovatiebudgetten hebben verlaagd, of momenteel hun investerings- en innovatiebudgetplannen voor de komende 12 maanden herzien.

Toch is het belangrijk om het publiek bewust te maken van de vooruitgang die onlangs is geboekt en momenteel wordt geboekt. Het BIC Investment Portal belicht projecten van BIC-leden die grootschalige investeringen in de biobased industrieën vertegenwoordigen. Bij elk voorbeeld vindt u een beschrijving van de investering, het geïnvesteerde bedrag, de regio en het land van de investering, de gebruikte grondstof, en andere relevante en interessante informatie. Het investeringsportaal is bedoeld om bekendheid te geven aan de voordelen van de BIC-leden voor de Europese bio-economie en om consumenten te informeren – een essentiële stap om meer mensen aan te moedigen producten op basis van fossiele brandstoffen te vervangen door producten op biobasis.