Lees verder
De boodschap dat er dringend actie moet worden ondernomen om de bedreigingen voor het milieu aan te pakken en de toekomst van onze planeet veilig te stellen, is onontkoombaar. Elke dag verschijnen er in het nieuws alarmerende verhalen over de opwarming van de aarde, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, plasticvervuiling, ontbossing, luchtvervuiling, smeltende ijskappen en een stijgende zeespiegel. Bovendien heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN onlangs zijn Synthesis Report uitgebracht, een culminatie van het werk van honderden wetenschappers die meer dan 100.000 stukken wetenschappelijke literatuur hebben beoordeeld, verspreid over zes rapporten die tussen 2018 en 2023 worden gepubliceerd. Volgens wetenschappers in het rapport, zijn er "meerdere, haalbare en effectieve opties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zich aan te passen aan door de mens veroorzaakte klimaatverandering, en die zijn nu beschikbaar."
Dirk Carrez

Doordat de bioeconomie gebruik maakt van hernieuwbare biologische hulpbronnen van land en zee, zoals gewassen, bossen, vissen, dieren en micro-organismen om voedsel, materialen en energie te produceren, is zij goed in staat om de milieuproblemen te helpen verlichten – vooral wat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen betreft. Voor degenen onder ons in deze sector is dit duidelijk. Beleidsmakers worden zich (snel of langzaam) bewust van de noodzaak van een sterke bioeconomie om Europa te helpen een circulaire, groene economie tot stand te brengen en de doelstellingen van de Green Deal van de EU te verwezenlijken. De samenleving als geheel moet echter de bioeconomie begrijpen.

Onze brede waaier van leden bij het Bio-based Industries Consortium omvat vele sectoren, waaronder landbouw en agrovoeding; aquacultuur en zeevaart; chemicaliën en materialen; bosbouw; technologie leveranciers en afvalbeheer en -verwerking. Wij weten dat producten die reeds door onze leden zijn ontwikkeld het grote publiek in staat stellen duurzamere keuzes te maken. Zij weten echter vaak niet weten over deze producten – wat bio-based betekent; en hoe deze producten bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Dat is een van de redenen waarom we in april een social media campagne starten op onze Twitter, LinkedIn en Facebook accounts onder de naam #BetterwithBiobased. Door enkele biobased producten te belichten die momenteel verkrijgbaar zijn, hopen we ons steentje bij te dragen aan de bewustwording. De vaak gebruikte uitdrukking “van niche naar norm” moet er rekening mee houden dat, nu meer dan ooit, iedereen moet weten wat de bioeconomie is en wat de waarde ervan is, zodat ze vandaag consumentenkeuzes kunnen maken die leiden tot een groenere toekomst.