Lees verder
Black Bear is producent van teruggewonnen Carbon Black (rCB) en olie. Het bedrijf produceert deze dus volledig uit versleten banden, in plaats van fossiele brandstoffen. Met onze technologie maken we de autobandenindustrie in één klap circulair. Wereldwijd zijn stapels afgedankte autobanden straks verleden tijd wanneer voldoende installaties zijn gerealiseerd.

Na zes jaar van testen en twee jaar productie is Black Bear klaar om zijn technologie om olie en Carbon Black terug te winnen uit oude autobanden verder uit te rollen en op grote schaal te gaan produceren.

Als we zo ons volledige potentieel bereiken en elke versleten band op een circulaire manier opnieuw weten te benutten, kan Black Bear de wereldwijde consumptie van olie met miljoenen vaten per jaar terugbrengen en tegelijkertijd een van ’s werelds grootste afvalproblemen wegnemen.

Hulp gewenst

Tijdens mijn eerste 100 dagen als CEO van dit bedrijf liep ik tegen een ingewikkelde kwestie aan. Instanties beschouwen zowel de versleten autobanden als de producten die ervan gemaakt worden als afval. Terwijl dat juist grondstoffen zijn waar vraag naar is van gerenommeerde bedrijven om er nieuwe autobanden en andere producten mee te maken.

Die beoordeling van overheidswege heeft enorme impact op vergunningen en ons businessmodel. Dit proberen we aan te passen en dat is wel een behoorlijke uitdaging waar ik hulp bij kan gebruiken. Ik zou een oproep willen plaatsen aan de instanties die ons hierbij kunnen helpen om tenminste de productstromen voor onze pilot per direct aan te merken als grondstof in plaats van afval. Dan kunnen we door.

Schone toekomst

Ik ben hierover in overleg met lokale, regionale, landelijke en zelfs EU-instanties. Iedereen begrijpt dat het een beetje gek is; we doen er als Black Bear alles aan om een fantastische fabriek uit de grond te stampen, helemaal in lijn met de klimaatambities. En we lopen vast op regelgeving. Die eigenlijk exact dezelfde ambities nastreeft. Dat is wat verwarrend. Het komt goed, maar ik weet nu nog niet hoe. In elk geval is de weg naar een duurzame, circulaire en schone toekomst voor onze en volgende generaties vlakbij. Veel dichterbij dan je denkt. Alleen met hier en daar een stevige hindernis!