25 items
Nu aan het lezen
02:39:24

Energie

De energiesector is in transitie. Wind, water en zon, worden gezien als alternatieven voor de fossiele…

Nu aan het lezen
09:09

Industrie wil wel, maar kijkt ook naar overheid

De Nederlandse industrie is goed voor circa 60 procent van het energiegebruik, waarbij chemie, staal en…

Nu aan het lezen
04:55

Sector van het aardgas af

De pluimvee(vlees)sector is een voorloper om zo energieneutraal mogelijk te produceren. Echter, energie is slechts een…

Nu aan het lezen
04:22

Op zoek naar winnende combinaties

'We willen binnen de Pyrolyseproeftuin Moerdijk waardeketens op basis van pyrolysetechnologie toetsen. Uiteindelijk moet in de…

Nu aan het lezen
03:16

Bacterie maakt biovergister lucratiever

Uit een proef in Waalwijk is gebleken dat met een speciale bacterie biovergistingsinstallaties veel goedkoper en…

Harmen Weijer

Nu aan het lezen
01:43

‘Biomassa onmisbaar in hernieuwbare energiemix’

'Energie uit biomassa is en zal een belangrijk onderdeel vormen in de hernieuwbare energiemix om uiteindelijk…

Nu aan het lezen
06:43

‘De markten worden steeds bepalender’

“Het Bio-based Industries Consortium (BIC) neemt op basis van een heldere visie, samen met de Europese…

Nu aan het lezen
03:13

Grotere slagkracht CBBE

Het CBBE wil in 2017 een grotere slagkracht krijgen. Een krachtenbundeling rondom de vier innovatieroutes moet…

Nu aan het lezen
02:27

Stroom met een meerwaarde

Begin 2017 heeft LTO Ledenvoordeel Energie van Boeren opgericht. Met het initiatief wil de organisatie groene…

Nu aan het lezen
05:27

‘We worden nu gefinancierd door omzet’

De veelbelovende torrefactietechnologie van Topell Energy, die door een subsidiestop ‘on hold’ werd gezet, wordt nu…

Nu aan het lezen
04:53

Stad van de toekomst: slimmer en duurzamer

De stad is een succesnummer. De verstedelijking zal de komende decennia wereldwijd dan ook verder toenemen.…

Nu aan het lezen
05:54

Gasland in transitie

Nederland is bij uitstek een 'aardgasland' in transitie naar een duurzamere samenleving. Maar de weg naar…

Nu aan het lezen
04:27

Biopark Amer: De Amercentrale gaat ontwikkelingen in biobased ondersteunen

Eind 2017 zal de Amercentrale de helft van de warmte en elektriciteit produceren op basis van…

Nu aan het lezen
04:02

Biobased crossing borders

In Europa zijn er al vele bedrijven actief binnen de Biobased Economy en er wordt volop…

Mieke van Eerten-Jansen

Nu aan het lezen
05:55

BMC zoekt partners

'BMC draagt bij aan de winstgevendheid van pluimveebedrijven en vermindert de milieu-impact van de consumptie van…

Edwin van Gastel

Nu aan het lezen
05:45

CleanFuels verduurzaamt de productie van houtskool

‘Door biomassa op een schone, efficiënte wijze in houtskool om te zetten, kunnen we een enorme…

Edwin van Gastel

Nu aan het lezen
05:37

Innovatielink: mkb-makelaar in innovatievraag en aanbod

Het mkb is een belangrijke innovator, dat geldt ook voor (groene) energie en chemie. Het midden-…

Nu aan het lezen
02:44

Covergister in 2017 operationeel

Medio april plantte gedeputeerde Jan Jacob van Dijk een perenboom om de bouw van een covergistingsinstallatie…

Nu aan het lezen
06:25

Het fosfaatplafond: meer dan alleen de mestknop

Door het loslaten van de melkquotering en de groei van de zuivelsector dreigt de melkveehouderij door…

Nu aan het lezen
04:37

Bouw vergister Groen Gas Gelderland van start

Begin volgend jaar gaat de schop de grond in voor de bouw van een vergistingsinstallatie in…

Edwin van Gastel

Nu aan het lezen
12:14

BBE Park Peelland: lokale kringlopen sluiten

Reststromen, zoals GFT-afval, bermmaaisel en tuinbouwloof worden soms over honderden kilometers vervoerd om afzonderlijk verwerkt te…

Joost van Kasteren

Nu aan het lezen
11:16

BIC-ON: impact op economie en ecologie

In Gelderland en Overijssel lopen naar schatting tussen de 350 en 400 biobased projecten. Een teken…

Nu aan het lezen
12:29

Live verslag Biobased Business Development Dag

Vandaag doet Agro&Chemie verslag van de Biobased Business Development Dag in de Wennekerfabriek te Roosendaal.

Nu aan het lezen
10:49

Opwaarderen champost levert bruikbare warmte

Champignonkwekerij Gemert (CKG) van de familie Van den Boomen ontwikkelt een nieuw procedé om afgewerkte compost…

Joost van Kasteren*

Nu aan het lezen
05:30

Greentech Campus Brabant van start

Er is in Nederland behoefte aan proeflokaties voor groene technologieën (zie zijkader), een van die locaties…

Paul-Ivo Burgers

Nu aan het lezen
13:57

Live-verslag DETAF (& Symposium)

Update 22 januari: De presentaties van de diverse sprekers staan inmiddels online: Olaf Fennis (Attero), Rob Kirschbaum…