Log in
Er is in Nederland behoefte aan proeflokaties voor groene technologieën (zie zijkader), een van die locaties komt in Boxtel en gaat Greentech Park heten.
Paul-Ivo Burgers

Greentech Park en Greentech Campus zijn initiatieven van vijf partijen (Agrifood Capital, gemeente Boxtel, Helicon Opleidingen (Green Engineering), Rabobank en Maris Projects) die gesteund door het onderzoek van de SER Brabant en de taskforce Natuur en Energie van juni 2013 hebben besloten om uit Cleantech, Greentechnologie door te ontwikkelen op de locatie Boxtel in het gebied “Het groene woud”. Omdat er een aantal spelers in de regio actief is op het gebied van zogenaamde “green engineering” werd er gezocht naar een passende samenvoeging van marktvragen en ontwikkelingen op het gebied van biomassa. Dit heeft er toe geleid dat in diverse sessies onderwijs, bedrijfsleven en de overheid zich samen hebben gebogen over de vraag hoe greentechnology een goede bijdrage kan leveren aan de economie en maatschappelijke behoeften van Brabant, specifiek de regio’s Noordoost en Zuidoost Brabant. Er is gekeken naar logistiek, voorradige biomassastromen, bestuurlijk draagvlak en de combinatie van onderwijs en bedrijfsleven die goed samenwerken op het gebied van innovatie. Er…