Lees verder
Met de onthulling van een lichtkunstwerk van de twee jonge kunstenaars Francien van Capelle & Ilja Kramer werd de nieuwe demo facility van de Green Chemistry Campus op 18 december officieel in gebruik genomen.
Pierre Gielen

Het kunstwerk bestaat uit een lamp die schijnt op een petrischaal; een groot uitgevallen glazen laboratoriumschaal met ‘bacteriën’, beschilderd met de natuurlijke pigmenten van Rubia Natural 100% Colours.

Rubia werkt op de Campus nauw samen met het Kleuren Applicatie Centrum van Avans, dat ook zijn activiteiten toelicht tijdens de feestelijke opening. Verder toont Nettenergy, een van de eerste bedrijven die de demo facility in gebruik neemt, er een al werkende pilot-installatie voor de productie van groen gas uit biomassa, samen met Nimaro Ageno Consult.

Het laat zien waar de demo facility voor is bedoeld: biobased innovaties uit het lab tillen door gebruik te maken van gezamenlijke faciliteiten. Daarmee kunnen prille innovaties voorbij de ‘valley of death’ worden getrokken, de eerste opschalingsfase waarin bedrijven voor risicovolle investeringen komen te staan, die in deze fase vaak nog onhaalbaar zijn. Zo vertelt Arnold Stokking van TNO (met VITO en ECN-part-of-TNO initiatiefnemer van het industriegedreven onderzoeksprogramma Biorizon): ‘Wij leveren mooie vindingen, zoals bio-aromaten, maar bereiken de grens van wat we als publiek gefinancierd kennisinstituut zelf kunnen organiseren. Daarom is het fijn dat de Green Chemistry Campus ons experimenteerplekken aanbiedt om verder te groeien.’

Base to Be

Petra Koenders, directeur van de Green Chemistry Campus, noemt een aantal punten die daarbij belangrijk zijn, zoals een milieuvergunning, een veiligheidsmanagementsysteem, een uitgebreide menukaart met ondersteunende diensten, een labdienst, de spilfunctie van de Campus in het biobased ecosysteem in de deltaregio, waarbij wordt samengewerkt met andere faciliteiten, maar ook een actieve rol in de branding van West-Brabant.

Frank Petter, burgemeester van Bergen op Zoom, maar tijdens de opening aanwezig in zijn functie als bestuurlijk boegbeeld Agrofood & Biobased, gaat daar op in: ‘We gaan ons motto “Biobased West-Brabant, the Base to Be” met kracht en verve uitdragen. Dat bedrijven op de Green Chemistry Campus worden geholpen om te groeien, is namelijk niet alleen voor de ondernemers interessant, maar ook voor de regio als geheel.’

Marc Jamin, directeur Government Relations van Sabic onderstreept dat innovatieve ondernemers uit de regio ook voor dit wereldwijde chemiebedrijf belangrijk zijn. Sabic biedt de Green Chemistry Campus al sinds 2011 onderdak. ‘Het helpt ons bij het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Zo zullen agrarische reststromen en plastic afval als belangrijke grondstof voor onze chemie gaan functioneren. Daarom rekenen we op een verdere samenwerking, om verder onderzoek te kunnen doen naar de bouwstenen van een groene chemie en daarmee de overgang van een lineair naar een circulair businessmodel te versnellen.’

BioVoice

Om de samenwerking tussen grote bedrijven en het MKB te stimuleren, starten de Green Chemistry Campus en REWIN in maart 2019 het programma BioVoice: Boosting Biobased Business. ‘Daarmee willen we een impuls geven aan de open innovatiecultuur en structuur’, zegt projectleider Bob Houpst. ‘Zo halen we innovatievraagstukken van grote bedrijven op, die we publiceren op een open platform. Innovatieve MKB-bedrijven die een biobased oplossing hebben voor deze zogeheten Challenges, kunnen daarop reageren. Zij kunnen daarmee een innovatiecontract verdienen met een of meer van de deelnemende grote bedrijven: Cargill, Cosun, BEWiSynbra en Rodenburg Polymers. ‘Bij MKB-bedrijven zit vaak meer creatieve kennis dan in je eigen onderneming’, aldus Ad de Laat van Cosun. ‘We zoeken wereldwijd altijd naar MKB’ers die met goede ideeën komen’, beaamt Theo van den Abeele van Cargill. ‘BioVoice is een heel efficiënt middel om met elkaar in contact te komen.’ De demo facility zal daarin een belangrijke rol gaan spelen.

Tweede kunstwerk

Willem Sederel, bestuurder van  Biobased Delta, overhandigde aan het eind van de ceremonie nog een tweede kunstwerk aan Petra Koenders. ‘De Green Chemistry Campus was al onze huiskamer van de Biobased Delta, maar is dat nu nog veel meer’, zegt hij. Het werk krijgt een plaats in de demo facility.

In Agro&Chemie verscheen onlangs een artikel over de demo facility. Dat is online te lezen.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Biobased Delta