Lees verder
Bio Energy Netherlands neemt voorjaar 2020 de eerste bio-waterstofinstallatie van Nederland in gebruik. Het bedrijf gaat daarmee ‘on demand’ waterstof produceren. Het is een uitbreiding op de houtvergassingsinstallatie van Bio Energy Netherlands in Amsterdam. Die levert sinds 2018 syngas, warmte en elektriciteit uit biomassa-afval.
Pierre Gielen

We gebruiken als feedstock uitsluitend materiaal dat niet te recyclen is, zoals bouw- en sloopafval”, benadrukt projectleider Floris Geeris. “Dat sourcen we binnen een straal van 200km vanaf de installatie.” Het proces is dan ook wezenlijk anders dan de verbranding van geïmporteerde houtpellets in biomassacentrales, die momenteel onder het publieke vergrootglas liggen. “Onze stikstofuitstoot is minimaal, onze emissiewaarden van fijnstof liggen 99% lager dan die bij de verbranding van hout en de uitstoot van CO2 is nul of zelfs negatief.”

Het vergassingsproces houdt in dat de biomassa wordt verhit tot 800 graden Celsius. Daarbij ontstaat syngas en als restproduct biochar, een pure en schone houtskool. “Deze ‘kooltjes’ zijn uitermate geschikt als bodemverrijker. Dan slaan ze koolstof op in de bodem. In de korte koolstofcyclus zijn wij dus CO2-negatief.”

Veelzijdig

Syngas is een veelzijdig toe te passen mengsel van onder meer waterstof en CO2. Het is bruikbaar als brandstof, maar ook als bouwsteen voor diverse chemicaliën. Bio Energie Netherlands gebruikt het in eerste instantie om elektriciteit op te wekken. De warmte die daarbij en bij de vergassing vrijkomt, wordt via het Amsterdamse warmtenet geleverd aan circa 8.000 huishoudens. De elektriciteit wordt verkocht via het onafhankelijke energiebedrijf Van de Bron.

Daarnaast gaat het bedrijf vanaf voorjaar 2020 syngas mechanisch scheiden in zuivere waterstof en CO2, zonder dat daar energievretende elektrolyzers voor nodig zijn. De productiecapaciteit is flexibel; deze kan worden aangepast wanneer de vraag naar waterstof fluctueert.

De waterstof uit dit proces is van hoge kwaliteit en geschikt voor de automotive industrie en andere industriële toepassingen. Hij wordt geleverd aan lokale afnemers. De CO2 wordt afgevangen en kan in een gewijzigde verhouding weer met de waterstof worden gemengd, zodat deze een meer geschikte samenstelling heeft voor het maken van chemicaliën en synthetische brandstoffen. Daarmee draagt Bio Energy Netherlands niet alleen bij aan de transitie naar duurzame energie en een circulaire economie, maar ook aan de overgang naar een biobased economie.

Delfzijl

Inmiddels heeft Bio Energy Netherlands vergevorderde plannen voor het bouwen van een tweede, grotere vergassingsfabriek in Delfzijl. Daar zal het syngas worden gemethaniseerd tot groen gas (biomethaan), als hernieuwbaar alternatief voor fossiel aardgas. Het zal worden ingevoerd op het Nederlands aardgasnet. De capaciteit van 60MW is voldoende om in de helft van de totale aardgasbehoefte van de provincie Groningen te voorzien. De bouwvoorbereidingen starten naar verwachting in het voorjaar van 2020 en de fabriek zal worden opgeleverd in 2023.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Bio Energy Netherlands.