Lees verder
Vandaag doet Agro&Chemie verslag van de Biobased Business Development Dag in de Wennekerfabriek te Roosendaal.

Volg ons vandaag via de Agro&Chemie-app, via de website en via Twitter (#bbdd2014). Meer informatie over het programma en de sprekers is hier te vinden.

MIDDAGPROGRAMMA:

16:38 uur:

De pitches zijn voorbij, op naar de netwerkborrel.

16:15 uur:

 

Pectcof ziet kansen vooral in humane voeding

 

Pectcof ziet de grootste verwaarding voor koffiepulp in humane voeding. Circa 40 procent van de reststroom is pectine, dat onder meer gebruikt wordt als emulgator.

 

Op de Biobased Business Development Dag 2014 in Roosendaal presenteerde het bedrijf zichzelf tijdens een pitchronde. Volgens Pectcof wordt slechts een klein deel van de koffievrucht gebruikt voor koffie. Het leeuwendeel is koffiepulp. Deze wordt nu vaak gestort, compostering – een relatief laagwaardige verwaarding – gebeurt mondjesmaat. Pectcof wil deze pulp verwaarden tot ingrediënten, chemicaliën en brandstoffen.

Eerste toepassing is het belangrijkst, bijvoorbeeld als emulgator (pectine is de hoofdfractie, de rest bestaat uit waterhoudende vezels). Pectcof werkt samen met producenten in Zuid-Amerika en wil op terrein ook koffiepulp gaan betrekken uit Azië en Afrika.

14:45 uur:

 

Studenten zoeken bedrijven voor 3D-producten

 

Laura van Otterloo en Siewart Driece, studenten aan Avans (Centre of Expertise Biobased Economy), zoeken bedrijven waarmee ze 3D-producten – b2b of b2c – willen ontwikkelen op basis van (deels) biobased materialen.

 

3D-printen op bais van biopolymeren staat nog in de kinderschoenen. PLA is een interessant materiaal, maar het heeft nog enkele gebreken, zoals een te grote brosheid van het eindproduct. Daardoor is het zeer breekbaar. Momenteel zijn de meeste b2b-toepassingen van metaal of fossiele plastics. Verder onderzoek, onder meer naar hybride materialen, is nodig om tot nieuwe producten te komen.

Bedrijven die interesse hebben in het project van de studenten, kunnen mailen naar lauravanotterloo@gmail.com of sw.driece@avans.nl

14:20 uur:

 

NNRGY ziet groei in braakliggende arealen

 

Het bedrijf NNRGY ziet kansen voor miscanthusteelt op arealen die door de crisis braak zijn komen te liggen. Dat stelde een vertegenwoordiger van het bedrijf op de BBDD2014 die vandaag in Roosendaal wordt gehouden.

 

NNRGY richt zich op verwerking van vezels van miscanthus (olifantsgras). Het gewas kan worden verwerkt in papier, bouwmaterialen etc. Volgens NNRGY is olifantsgras een gewas dat groeit op arme grond en het ziet met name kansen in lokale ketens. Zo wordt olifantsgras op grond van een woningbouwcooperatie in Rotterdam en afgenomen door dezelfde woningbouwcoop. NNRGY ziet ruimte voor een areaal in Nederland van een areaal van 10.000 hectare dat wordt gebruikt voor miscanthusteelt. Daarvoor zoekt het partners die (meer) producten willen ontwikkelen op basis van miscanthus. Het bedrijf ziet toekomst in hoogwaardige verwaardigen, dus niet plaat- materialen, maar wel hoogwaardig papier of chemicaliën.

14:10 uur:

 

Betaprocess ziet biet als kleinschalige optie

 

Boeren kunnen suikerbieten – en andere gewassen – zelf omzetten naar ethanol. Dat is nu nog niet mogelijk op real life schaal. Betaprocess heeft een machine ontwikkeld, nu nog op labschaal, waarmee suikerbieten op een energie-efficiënte wijze kunnen worden omgezet in ethanol.

 

De bedenker en ontwikkelaar van de Betaprocess-technologie is DSD Processing, van oorsprong een consultancy die is opgeschoven richting de bouten en moeren.
Bieten, we hoorden het ook de afgelopen week, is uitermate geschikt voor bbe-toepassingen. De concurrentie met andere gewassen (vergelijkbare) is gunstig, aldus DSD.
Het gewas kan worden geteeld op meerdere klimaatzones, je kunt het inzetten in croprotatie. Stapje naar Betaprocess: is een systeem om suiker op een lagere temperatuur te processen, gist erbij, destilleren, eindproduct: ethanol bijvoorbeeld, tegen een kostprijs die op de helft zit van gangbare kostprijs, aldus het bedrijf.
(45 cent per liter). Bedrijf wil, naast bieten, ook andere feedstock gebruiken. ‚We bieden met onze technologie boeren de mogelijkheid om voorwaarts te integreren. Zij kunnen in de voorbewerkingsstap waarde toevoegen aan het halffabrikaat.’

13:56 uur:

 

Photanol op zoek naar partners

 

Photanol zoekt naar eindproducten. Ook al heeft Photanol inmiddels samenwerkingsverbanden met Akzo Nobel en een Amerikaanse frisdrankproducent, CEO Michiel Lensink is nog steeds op zoek naar partners voor nieuwe toepassingen voor ‘zijn’ cyanobacteriën.

 

Photanol zet deze in om verschillende chemicaliën te produceren. In eerste instantie richt Photanol zich op de productie van terpenen en polyolen (o.a. sorbitol). Daarvoor heeft het bedrijf samenwerkingsovereenkomsten gesloten, eerst met AkzoNobel (coatings etc.) en nu ook met de Amerikaanse frisdrankproducent. Lensink: ‘Er zijn natuurlijk supply chains voor bovenstaande componenten, maar deze is vaak niet stabiel. Terpenen kun je bijvoorbeeld verkrijgen uit cederhout, maar daarvoor moet je wel bomen kappen. Ook zijn er risico’s op ziektes, waardoor bepaalde bronnen kunnen opdrogen.’ Volgens Lensink liggen er kansen voor business cases, waarin eindafnemers meer en meer kijken naar alternatieven voor bestaande supply chains. Zekerheid en kwaliteit van supply zijn strategische issues, aldus de Photanol-directeur.

13:50 uur:

 

‘Veel ondernemers op de Biobased Development Dag 2014’

 

Op de Biobased Development Dag 2014, die vandaag in Roosendaal wordt gehouden, zijn veel ondernemers vertegenwoordigd. Dat stelde dagvoorzitter Rop Zoetemeyer, voorzitter BioDelta Zuid-Holland, op de bijeenkomst.

 

‘De BBDD2014 is inmiddels de derde editie, waarbij opvalt dat het aantal deelnemers vrijwel gelijk is gebleven en dat het gehalte aan ondernemers onverminderd hoog is. Dat doet deugd, te meer omdat het een businessdag is’, aldus Zoetemeyer.
Zoetemeyer’s openingewoord werd voorafgegaan door een videoboodschap van Willem Sederel, directeur Biobased Delta. Sederel is vandaag in Turijn voor een belangrijke presentatie, vandaar zijn absentie. ‚Ik was er graag bijgeweest’, aldus Sederel. ‚Al was het maar om even met Rop te praten. We kennen elkaar al lang en we zijn beiden behept met het biobased-virus.’

OCHTENDPROGRAMMA:

12:00 uur – Paneldiscussie

 

Investeren in bbe geen kip-ei-verhaal

 

Het investeren in biobased initiatieven is niet altijd per definitie een kip-ei-verhaal. Dat stelde Daan Dijk van de Rabobank op de Biobased Development dag in Roosendaal.

 

Dijk kreeg de vraag tijdens de paneldiscussie over financieren in de bbe. Er zijn bedrijven die financiering krijgen omdat ze al een bepaalde afname kunnen garanderen. Met andere woorden, ze hebben klanten. Maar wat moeten bedrijven doen die nieuwe materialen of chemicaliën ontwikkelen, waarvoor nog geen concrete marktvraag is. Volgens Dijk hoeft het geen kip-ei-verhaal te zijn. Er zijn marktindicatoren die ervoor kunnen zorgen dat bepaalde materialen/diensten een flying start kunnen krijgen, neem bijvoorbeeld de aankondiging van IKEA om haar meubilair te verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld kansen bieden voor biopolymeren.

Dijk stelde wel vraagtekens bij het ondernemingspotentieel/klimaat in ons land. Vergeleken met een land als Israël scoort Nederland aanzienlijk lager als het gaat om IPO’s. Ook had Dijk zo zijn vraagtekens bij de enorme financiering (3,7 miljard euro) die nu onder de paraplu van het Biobased Industries Consortium vrij gaat komen. Hij vroeg zich af of deze gelden wel leiden tot de gewenste resultaten.

 

11:09 uur – Marloes Sikkema (Van der Meer & Van Tilburg) over INNEON

 

Van der Meer & Van Tilburg is een innovatieadviesbureau gericht op nieuwe technologie.
INNEON is een initiatief om innovatieve ecobedrijven in het zadel te helpen, met name om het contact tussen deze bedrijven en investeerders te faciliteren.

 

11:00 uur – Daan Dijk (Rabobank) over de rol van banken in de bbe

 

Wat maakt biobased innnovaties zo bijzonder?
Een nieuwe wereld waar bedrijven/spelers uit verschillende sectoren in ketens met elkaar samenwerken.
Vraagt om afstemmen van verwachtingen. Chemie is gewend aan een gestandaardiseerde feedstock die ze kan hedgen. Biomassa is ongrijpbaar, wisselend van ingangskwaliteit en afhankelijk van oogsten/klimaat.
Maar…je kan ook agrocommodities hedgen en de kwaliteit harmoniseren.

Belangrijk voor banken: zekerheid dat er een markt, lees afnemers zijn. Avantium is een schoolvoorbeeld hiervan.
Coca-Cola is een partij die nauw samenwerkt met Avantium en zelf mee-investeert in de ontwikkeling van de Plant Bottle.

 

10:55 uur – Peter van Gelderen, ICOS

 

Over venture capital.

ICOS is een cleantechfonds. VC is gericht op high risk, high return. Zeer risicovolle investeringen met mogelijke hoge returns.
Wordt ingezet in de beginstadia van nieuwe ondernemingen.
Risicospreiding door portfolio’s, VC-fondsen hebben paar succesnummers die de verliesgevende bedrijven ruimschoots compenseren.

 

10:50 uur – Bob Roessink, BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij)

 

Roessink is ook fondsmanager van het Biobased Brabant Fonds. Heeft het over de Valley of Death. Lastige fase waarin bedrijven aanzienlijk meer geld nodig hebben, terwijl de initiële investeringen zijn opgedroogd.

Kort overzicht van mogelijkheden:

  • banken
  • investeringsfondsen
  • crowdfunding
  • microkredieten
  • regionale fondsen

Roessink gaat dieper in op de regionale opties. Advies: neem contact op met regionale clubs, zoals de BOMRewinImpuls Zeeland of Innovation Quarter.

Risicodragend vermogen heeft implicaties: delen van rendement, derde partijen die meedenken.

Biobased Brabant Fonds:
Verstrekt risicodragend kapitaal in ruil voor aandelen richt zich op hogere verwaardigen in de biobased piramide. Investeringen tussen 250.000 en 800.000 euro.

 

10:40 uur – Marielle van Bijsterveld (Starterslift):

 

Starterslift richt zich op financieren van kennisintensieve bedrijven. Geen subsidie, maar financiering. Is een mooi instrument om in een vroege fase van start te kunnen gaan.
2 fondsen: proofofconcept- en een preseedfonds. Onder andere bestemd voor onderzoek, maar ook adviezen van derden (legal etc.). Looptijden: 3 tot 5 jaar.

Proofofconcept: alleen bestemd om technische haalbaarheid te onderzoeken (125.000 euro max.)

Om de wereld van informal investors te bundelen in Brabant is Made in Brabant opgericht. Is niet alleen gericht op biobased, gericht breed, waarop projecten komen te staan die zogenaamd investor-ready zijn.
Morgen wordt het platform gelanceerd.

 

10:35 uur – Ochtendprogramma

 

Douwe Frits Broens, portfolio manager van het Centre of Expertise BBE over subsidies voor biobased innovaties.
Om te beginnen: er zijn verschillende subsidievormen die je kunt aanspreken. Deze variëren ook naargelang het stadium van het innovatieproces. SBIR is een bekende, waarbij je opdracht krijgt van de overheid om een businessplan te schrijven. Vouchers worden vaak ingezet, niet in geld, maar in middelen (onderzoekscapaciteit).

Er zijn verschillende drempels, o.a. zelf meefinancieren. Het innovatief gehalte.

Biobased Industries Consortium (BIC): geld ook bestemd voor commerciële fases, zoals pilot en/of demoplants. Ook ruimte voor mkb, in 3 fases (van businessplan, demoplant tot opschalen).

Tip: neem contact op met grotere verbanden, zoals Biobased Delta. Zij zijn aangesloten bij het BIC.