Lees verder
Medio april plantte gedeputeerde Jan Jacob van Dijk een perenboom om de bouw van een covergistingsinstallatie van Groen Gas Gelderland in de gemeente Lingewaard - gelegen tussen Arnhem en Nijmegen - in te luiden. Daarmee is na jaren van voorbereiding eindelijk de kogel door de kerk.
Lucien Joppen

Voor Gelderland is dit in omvang een uniek project: de installatie, met een investering van ongeveer 12 miljoen euro, gaat jaarlijks 72.000 ton aan biomassa, lees mest, bermgras en andere bijproducten, vergisten. De installatie is goed voor de volledige vergroening van de gashuishouding in een stad van 10.000 inwoners. Daarmee realiseert GGG een CO2-reductie van 8 miljoen kilo per jaar en draagt het substantieel bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen, onder andere op gebied van hernieuwbare energie, van de provincie Gelderland.

In 2017 wordt de installatie opgeleverd en kan de productie beginnen.

Mestoverschot

De installatie wordt zoals gezegd gevoed door mest, bermgras en andere reststromen. De mest wordt door een handelaar geleverd, waarmee langdurige afspraken – tot 2026 – zijn gemaakt. Het (berm)gras wordt door een regionaal bedrijf geleverd, niet alleen vanuit uit de Betuwe, maar ook uit de rest van de provincie. Het gras wordt in de installatie eerst voorbewerkt, voordat het samen met de mest wordt vergist. Daarna moet het geproduceerde biogas nog worden gezuiverd voordat het wordt ingevoerd in het aardgasnetwerk. Een andere toepassing is dat het gas als brandstof voor streekvervoer in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen kan gaan dienen.

Behalve groen gas levert GGG ook het restproduct digestaat op in twee fracties: een dunne, stikstofhoudende en fosfaatarme en een dikke, relatief fosfaatrijke. De dunne fractie zal wordt toegepast als meststof bij binnenlandse landbouwbedrijven, de dikke fractie wordt naar Duitsland als meststof geëxporteerd.

‘Daarmee dragen we bij aan het verminderen van het Nederlandse mestoverschot’, aldus GGG-directeur Ab Emmerzaal. ‘We moeten wel de mest hygiëniseren en ook aan de transportkosten bijdragen. Het positieve is wel dat we zo het mestoverschot terugdringen.’

Impact

Tijdens de officiële opening benadrukte Emmerzaal dat GGG financieel in het zadel is geholpen door PPM Oost, de investeringsmaatschappij van de provincie Gelderland en ook steun kreeg van de Rabobank. Energieleverancier Engie, het voormalige GDF Suez, is eveneens ingestapt. De operationele kosten moeten voor een belangrijk deel worden opgevangen met subsidie op duurzame energie  ‘Het is duidelijk dat GGG niet zonder subsidie kan draaien. We hebben tot 2028 subsidie op de productie van groen gas voor de zogenaamde “onrendabele top”. Daarna verwacht ik – voor zover je 12 jaar vooruit kunt kijken – dat we op eigen benen kunnen staan. In ieder geval is de investering dan afgeschreven. Wat de energieprijzen gaan doen, is moeilijk te voorspellen. De impact van GGG gaat verder dan het puur het financiële plaatje: duurzame warmte-opwekking – groen gas in plaats van aardgas – staat nog lang niet bij iedereen op de radar. Wellicht dat we met GGG het goede voorbeeld kunnen geven, waardoor zulke installaties breder worden toegepast.’