Lees verder
Het is de koppeling tussen sectoren die tot voor kort langs elkaar heen werkten, die de biobased en circulaire economie serieus vooruithelpt. Met die overtuiging werkt SABIC in Geleen aan de productie van kunststoffen uit organische reststromen en, sinds kort, uit afvalplastic. Een uitdagend transformatieproces in fases.
Marjolein Roggen

Elk jaar verwerkt de naftakraker van SABIC zo’n drie miljoen ton fossiele nafta tot kunststoffen voor de industrie. Vooral de verpakkingsindustrie voelt de druk om fossiele plastics te verminderen. Liever helemaal geen plastic en anders bio-plastics of gerecycled plastic. Brand owners als Unilever en Tupperware tonen volgens Frank Kuijpers, General Manager voor duurzaam ondernemen binnen SABIC, dan ook veel interesse in de initiatieven die SABIC neemt om de lineaire levenscyclus gefaseerd te transformeren tot een gesloten kringloop.

“Wij gaan onze processen niet vervangen”, benadrukt Kuijpers, “We willen met geringe aanpassingen alternatieve basisgrondstoffen opwaarderen om dezelfde producten te maken. Met dezelfde kwaliteit en zuiverheid.” Dat begon al zes jaar geleden met de toevoer van onder meer enkele kilotonnen TAL-olie in de kraker. Deze olie is afkomstig uit de schors van bomen, een restproduct uit de houtindustrie. “Een prima voedingsstof voor onze kraker.”

Laagwaardig plastic

Van recente datum is de productie en verwerking van synthetische olie uit afvalplastic. Deze synthetische olie wordt geproduceerd door laagwaardig afvalplastic te smelten in een zuurvrije omgeving. In de kraker wordt deze pyrolyse olie opgewerkt tot de oorspronkelijke, zuivere polymeren. In december kondigde SABIC aan in Geleen een fabriek te gaan bouwen die de pyrolyse olie, geproduceerd uit plastic van afvalverwerker Renewi, geschikt maakt als grondstof voor de naftakraker. De bouw start naar verwachting over een jaar. De fabriek zal in 2021 gereed komen en jaarlijks zo’n 15-20 kton gaan produceren. In februari heeft SABIC de eerste gecertificeerde circulaire polymeren PE en PP geproduceerd. Een mijlpaal want dat betekent dat de polymeren zelfs in de medische en voedingsmiddelenindustrie gebruikt mogen worden.

Katalysator

Het aandeel van alternatieve grondstoffen is nu nog minder dan 1% maar dat zal verder oplopen. De biomassa kan nafta technisch 100% vervangen, denkt Kuijpers. “We moeten samen optrekken: hoe maken we jouw bijproduct geschikt voor mijn grondstof? We willen daarbij een voortrekkersrol vervullen, maar onze inzet is wel economisch gedreven.” De provincie Limburg speelt daarbij al 10-15 jaar een katalyserende rol. Ze transformeert de regio tot centrum van duurzame materialen met innovatiestimulering, infrastructuur en door bedrijven met uiteenlopende belangen bij elkaar te brengen. “Wellicht kunnen ze ook hun invloed aanwenden om belemmerende Europese en nationale wetgeving en marktverstorende subsidies op biobrandstoffen weg te nemen. Zij bepalen uiteindelijk de ideale mix van fossiel, bio-renewables en afvalplastic en in welk tempo die gerealiseerd wordt.”

 

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met SABIC.
Beeld: SABIC