Lees verder
Het blijkt een lastig en langdurig proces om voor GFT en ander organisch afval een hoogwaardige afzetmarkt te vinden. Als grootste composteerder van ons land kiest Attero er daarom voor om zich stap voor stap door te ontwikkelen binnen de circulaire en biobased economie. Zo wil Attero zich samen met Limburgse overheden en organisaties inzetten voor een betere kwaliteit GFT en de opwerking van bermgras tot lignine.
Marjolein Roggen

Elk jaar verwerkt Attero 700.000 ton GFT-afval. Dat is bijna de helft van de totale omvang in Nederland. Ging het ooit puur om het scheiden van afvalstromen, sinds zo’n twintig jaar wordt het organische afval gecomposteerd. In 2008 kwamen daar de eerste vergisters bij om een deel van het afval in biogas om te zetten. Rond 2011 zijn de ambities verder opgeschroefd teneinde organische reststromen hoogwaardiger te verwerken en er nieuwe grondstoffen van te maken.

Niet eenvoudig

Het is volgens Adrie Veeken, Research & Business Developer Bio-based bij Attero, verstandig om met beide benen op de grond te blijven staan. “Je kunt met vergisting hooguit 10 procent GFT-afval omzetten in biogas. De resterende 90 procent wil je het liefst omzetten in hoogwaardige grondstoffen.” Attero heeft lering getrokken uit proeven met black soldier vliegen om organisch afval om te zetten in eiwitrijk kippenvoer, met projecten om PHA te produceren uit vetzuren en het terugwinnen van cellulose uit zuiveringsslib. Het blijkt niet eenvoudig om zulke zuivere grondstoffen te leveren als de industrie verlangt. Bovendien gaat het om beperkte hoeveelheden, waaruit het voor een grote private onderneming lastig is voldoende inkomsten te genereren. “Het moet passen bij je bedrijf.”

GFT-kwaliteit Compostering en terugwinnen van nutriënten zijn en blijven vooralsnog de beste bestemming voor het meeste GFT-afval, meent Veeken. “Wat is circulairder dan organisch materiaal terugbrengen naar de bodem? Compost is een uitstekende bodemverbeteraar. Het bevat veel stabiele organische stof en weinig nutriënten. De vervuiling van GFT is de afgelopen tien jaar echter vervijfvoudigd. Dat maakt het steeds moeilijker en kostbaarder om uit GFT-afval hoogwaardige bodemverbeteraars en biobased producten te maken. Samen met Limburgse gemeenten en (kennis-)instellingen willen we de kwaliteit van het GFT graag verbeteren. Zodat de circulariteit en biobased productie behouden blijven.”

Lignine uit bermgras

Als biobased toepassing verwacht Veeken het nodige van bermgras. “Dat is zuiverder dan GFT en overheden waarderen een hoogwaardige opwerking ervan.” Met innovatiesubsidie van OPZuid werkt Attero daarom samen met het Bio Treat Center in Venlo, InSciTe en chemische bedrijven op Chemelot aan de opwerking van bermgras tot grondstof voor lignine. “Wij leveren het digestaat dat na vergisting overblijft. Elke partij brengt zijn eigen kennis in. Dat werkt het beste. Zo maken we stap voor stap de overgang.”

 

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Attero.
Beeld: Attero