Lees verder
‘Vijf jaar is eigenlijk veel te kort voor een jubileum. Zeker voor een transitie die tientallen jaren doorlooptijd nodig heeft, zoals het vervangen van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie door een circulaire, deels biobased economy. Toch presenteer ik u vandaag een special over Source B, het unieke samenwerkingsverband in Limburg, dat in 2014 is gelanceerd.’
Emmo Meijer

Met Source B hebben we in Limburg een ongekend organiserend vermogen gecreëerd om werk te maken van de biobased economy. Dat is nodig om de vele barrières te overwinnen. Zo concurreren we op een aantal fronten nog steeds met een fossiele economie, waarin de ecologische footprint niet in de prijsvorming wordt meegenomen. Van een level playing field is van het begin af aan geen sprake. Dat verandert maar langzaam door het stijgen van de CO2-emissieprijzen.

Een factor die ook tijd vergt, is het opzetten van geheel nieuwe waardeketens. Een groot aanbod aan biomassa hadden we al langer in Limburg, maar agrarische ondernemers zaten nooit eerder in een waardeketen naar chemische toepassingen toe. Die koppeling is mede tot stand gekomen via Source B. Dan hebben we ook nog te maken met de ontwikkeling van nieuwe technologie en de opschaling daarvan, de marktacceptatie en de reguleringsbeperkingen, omdat reststromen worden bestempeld als afval en dus niet zomaar mogen worden ingezet voor productontwikkeling.

Er moet dus op diverse fronten tegelijk worden gewerkt. Dat lukt alleen als we de krachten bundelen. We hebben hier een Chemelot, een Greenport Venlo, een Universiteit Maastricht, een provincie Limburg die heel goed meedenkt, meewerkt en mee-investeert én we hebben de aanhechting bij nationale en internationale programma’s. Binnen Source B zit het hele spectrum van activiteiten aan één tafel, iedere zes weken. Daardoor kunnen we geconcentreerd en gefocust praten over de ontwikkelingen: wat is haalbaar en wat niet? Waar zetten we onze schouders onder en waaronder niet? Dat is de kracht van Source B. Er is geen regio in Nederland waar dat zo goed is gelukt. In de vijf eerste jaren van ons bestaan, hebben we al een projectvolume bereikt van circa € 30 miljoen.

Maar we staan nog steeds voor een gigantische opgave, met een doorlooptijd die elk politiek timeframe overstijgt: klimaatneutraal zijn in 2050. Om dat te bereiken, moeten we het echt hebben van nieuwe, creatieve gedachten, doorzettingskracht en de juiste manieren van samenwerken en het in beweging brengen van partijen. Als ik terugkijk naar de ontwikkelingen in Limburg van de afgelopen jaren, ben ik daar heel positief over: de spirit die hier bestaat rondom biobased, is ongekend. Source B loopt dan ook nog lang niet af; het staat er voor de komende tientallen jaren.’

 

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Source B.