Lees verder
Begin volgend jaar gaat de schop de grond in voor de bouw van een vergistingsinstallatie in het glastuinbouwgebied Bergerden. Daarmee gaat een ambitieus project van Groen Gas Gelderland na jaren van voorbereiding concreet van start.
Edwin van Gastel

Binnen afzienbare tijd wordt op de locatie tussen Arnhem en Nijmegen jaarlijks zo’n zeventigduizend ton biomassa omgezet in groen gas. Daarmee wordt de energietransitie en overgang naar een circulaire economie op regionaal niveau vormgegeven.

Ab Emmerzaal, mededirecteur van Groen Gas Gelderland, is een tevreden man. Samen met zijn collega Jan Willemsen heeft hij – onder de toenmalige naam Bio Energie Bergerden – lang gewerkt aan de realisatie van een vergistingsinstallatie. In november 2015 werden de handtekeningen gezet bij de notaris, door de aandeelhouders en de kredietverleners. Daarmee is het niet langer een papieren plan, maar wordt de stap naar de praktijk gezet. Binnenkort start de bouw van de installatie waarin biomassa wordt vergist. Het biogas dat daarbij vrijkomt wordt opgewaardeerd tot groen gas. Dit vindt via het reguliere aardgasnetwerk zijn weg naar consumenten en bedrijven.

Hergebruik

‘In feite dragen wij met ons bedrijf bij aan het sluiten van meerdere kringlopen’, aldus Emmerzaal. ‘Neem de biomassa die we gaan vergisten. Die bestaat, naast plantenresten als bermgras, voor de helft uit mest. In Nederland, met name in Brabant en Gelderland, is nog steeds sprake van milieudruk als gevolg van een mestoverschot. Voor ons is het een van de reststoffen die we verwerken en verwaarden door het om te zetten in groene energie. Dit levert groencertificaten op die beschikbaar komen voor het regionale openbaar vervoer. Verder worden de nevenproducten van ons bedrijf voor een belangrijk deel hergebruikt. Zo wordt de reststof van de vergisting als meststof toegepast in de landbouw en kunnen de glastuinders in de omgeving CO2 van Groengas Gelderland gaan gebruiken als organische bouwsteen voor plantengroei.’

Financiële steun van overheden nodig

De realisatie van de vergistingsinstallatie in Bergerden is het gevolg van een nauwe samenwerking tussen een aantal publieke en private partijen. Zo wordt de productie van groen gas gesubsidieerd door het Ministerie van Economische zaken. Daarnaast verstrekt de provincie via Participatiemaatschappij Oost uit het Innovatie en Energie Fonds Gelderland een commerciële lening (IEG). GDF SUEZ is als aandeelhouder ingestapt en het specialistische bedrijf Biogas Plus levert de nodige expertise.

Emmerzaal: ‘Zonder de financiële steun van overheden zou er in Nederland geen groene stroom uit biomassa, zonne- of windenergie worden geproduceerd. De productie van groen gas uit biomassavergisting is veel efficiënter dan groene stroomproductie als het bijproduct warmte niet lokaal kan worden benut. Groen gas is weliswaar duurder dan grijs gas, maar heeft meervoudige waarde zoals CO2-reductie en valorisatie van mest.’

Constante kwaliteit

Er zijn in de provincie weinig vergelijkbare bedrijven, stelt Emmerzaal. ‘Mede door de relatief grote schaal waarop we gaan opereren. We verwerken straks zo’n 72.000 ton regionaal beschikbare biomassa met een opbrengst tot 7,2 miljoen kubieke meter gas per jaar. Daarnaast richten de meeste collegabedrijven zich op de productie van groene elektriciteit uit biogas. Voor het toevoegen van groen gas aan het aardgasnetwerk moet de kwaliteit zowel hoog als constant zijn. De technologie om dat waar te maken, is relatief kort geleden uitontwikkeld. Vandaar ook onze samenwerking met  bedrijven met een grote ervaring op ons vakgebied: Biogas Plus als expert in ontwikkeling- en engineering, en GDF SUEZ als een van de grootste energiebedrijven ter wereld.’

Commitment voor 12 jaar

Het businessplan van Groengas Gelderland zit stevig in elkaar. Doordat alle partners zich voor twaalf jaar aan het project hebben gecommitteerd, is een duurzaam verdienmodel voor die periode gegarandeerd. Volgens Emmerzaal ziet het komende decennium er dan ook zonnig uit, hoewel hij geen voorspellingen durft te doen over de mate waarin het bedrijf daarna op eigen kracht kan opereren. ‘Dat is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de stijging van aardgasprijzen als gevolg van toenemende schaarste. Daarnaast kan bijvoorbeeld de transportsector een interessante markt voor ons worden naarmate transportgas marktaandeel gaat winnen ten koste van dieselolie. Momenteel is het genoeg dat we aan de slag kunnen met het neerzetten van een prachtig bedrijf met ontzettend veel toegevoegde waarde voor het milieu en onze regio.’

De vergistingsinstallatie in Bergerden:

  • Verwerkt 72.000 ton biomassa – vooral uit de regio – waarvan vijftig procent mest en vijftig procent co-producten, zoals bermgras en bijproducten van de agro-industrie.
  • Produceert ongeveer zeven miljoen m3 groen gas per jaar voor regionaal gebruik.
  • Het bijproduct CO2 is bruikbaar als grondstof voor de primaire sector.
  • Levert reststoffen als mineralen en fosfaten als grondstoffen aan landbouwbedrijven.