Blogs

  • 01:52
  • 0
  • 0

Adrian Higson

Samenwerken in de EU: een bittere noodzaak

01 / 12 / 2015

De moderne biobased economy bevindt zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium: de vaardigheden, expertise en infrastructuur…

  • 02:02
  • 0
  • 0

Luc Pelkmans

Biomassa efficiënt lokaal benutten?

18 / 10 / 2013

In de huidige markt van bio-energie en biobrandstoffen wordt vooral gebruik gemaakt van zuivere biomassastromen zoals…


Artikelen

Bekijk alles
Rwzi
02:52

Nieuwe kansen voor PHA

De markt voor polyhydroxyalkanoaten (PHA’s) is booming. Wereldwijd is er maar een handvol fabrikanten die deze…

Pierre Gielen

Rop Zoetemeyer spreekt voor zaal
02:31

Digitaal platform GBO ‘lifeline’ naar de toekomst

Het einde van het Interreg-project Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO) is in zicht; in oktober dit jaar…

Pierre Gielen

Handen schudden met handschoenen aan
04:19

Samenwerking: de basis van succes

Limburg is altijd een naar buiten gerichte provincie geweest, met een intensief grensverkeer. Geen wonder: de…

Pierre Gielen

ECOinnovations Congress Papenburg
05:01

Bio-economie verbindt de Eems-Dollard Regio

‘De bio-economie stopt niet bij de landsgrenzen, net zo min als dat geldt voor de klimaatverandering.’…

Pierre Gielen

Boom in Peertje
02:12

Biobased verdient de spotlight

De Europese Unie financiert elk jaar duizenden projecten, zo ook in de innovatieve biobased sector. Na…

Lambert van Nistelrooij

Pilotplant van InSciTe
05:00

Voorwaarde voor transitie naar een biobased economie

Voor een efficiënte groei in biobased R&D en productontwikkeling en het verkrijgen van een sterke marktpositie…

Kelly van Bragt


Nieuws

Bekijk alles
Man houdt pitch voor publiek
01:05

Europese bioeconomie krijgt duw in de rug tijdens Pitch Perfect event

Effectieve ketensamenwerking in de biobased economy is alleen mogelijk als partners elkaars ideeën, diensten en producten…

Redactie / Brussel

Biogasinstallatie op het platteland
01:48

Rendement biogasinstallaties kan tot 25% omhoog

Het rendement van biogasinstallaties kan flink omhoog door waterstof te injecteren. Dat is een van de…

Redactie / Werlte

Biobased bouwmaterialen
01:32

Lerend Netwerk Biobouwers start tweede pilot in 2022

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘Lerend Netwerk Biobouwers’ start al in het eerste kwartaal van 2022 met…

Redactie / Breda

Geldpakket komt via parachute
01:17

Nederland haalt € 173 miljoen Europese subsidie binnen in 2020

Nederlandse bedrijven, onderzoekers en beleidsmakers met internationale ambities op het terrein van innovatie, duurzaamheid, circulaire economie…

Redactie / Den Haag

Overleg bij zonnepanelen
00:51

Interreg organiseert webinar over banen voor de energietransitie

Om de aandacht te vestigen op het grote potentieel van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen voor het…

Redactie / Brussel

Zonnepanelen, windmolens en elektriteitsnet
00:58

Interreg NWE-programma STEPS succesvol van start

In maart 2021 krijgt energieopslagtechnologie in Noordwest-Europa een impuls als het Business Support Programme van STEPS…

Redactie / Brussel


Agenda

Bekijk alles

Slotbijeenkomst Growing a Green Future

10:00
Bio Base Europe Training Center, Terneuzen

Valbran Event

11:00
Rodenhuizekaai 1, Gent

Funding: The Future

12:00
Alta Ripa II, Oud-Turnhout

GBO Matchmaking Event

14:00
Bio Base Europe Training Center, Terneuzen


De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.

Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2014-2020 een bedrag van ca. 440 miljoen euro ter beschikking. De doelstellingen die met deze middelen moeten worden bereikt worden beschreven in het samenwerkingsprogramma “INTERREG Deutschland-Nederland”.

De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn de verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het verminderen van de barrièrewerking van de grens

U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Gesubsidieerd worden uitsluitend projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar samenwerken. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, EU-subsidiemiddelen en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies).