Lees verder
Via het nieuwe Europese (Interreg)programma Crossroads 2023-2029 is € 10 miljoen beschikbaar voor Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’s die met elkaar samenwerken in innovatieprojecten, al dan niet in combinatie met kennisinstellingen. In totaal zoekt de grensregio Vlaanderen-Nederland naar circa 50 projecten.
Redactie / Brussel

Dankzij Crossroads kan telkens de helft van de subsidiabele kosten van zo’n project worden gesubsidieerd, met een maximum van € 250.000. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld personeelskosten, kosten voor verbruiksgoederen en voor onderaannemers.

Maatschappelijke thema’s

In aanmerking voor subsidiëring komen projecten die aansluiten bij de brede maatschappelijke transitieprioriteiten van België en Nederland:

 • Duurzaam gebruik van grondstoffen
  Denk aan innovaties op het gebied van hernieuwbare (biobased) grondstoffen, bioraffinage van agrarische reststromen of het verlengen van de levensduur van producten en materialen.
 • Duurzame energie
  Het gaat bijvoorbeeld om innovaties gericht op vermindering van het energieverbruik, de ontwikkelen van energieopslag, klimaatneutrale voedselproductie, duurzame verwarming van kassen en duurzame opwekking in de gebouwde omgeving.
 • Industrie 4.0
  Denk aan slimmere en geavanceerde productieprocessen, procesinnovaties, smart maintenance & services (bijvoorbeeld met sensoren, drones), digitale optimalisering van supply chain management, etc.
 • Gezondheid
  Bij dit thema gaat het onder meer om innovaties rondom preventie en predicie; de inzet van smart data en AI voor het voorspellen van ziekte en gezondheid, gepersonaliseerde zorg en zorg op afstand.

Kracht van samenwerking

Behalve aansluiten bij deze thema’s is een belangrijke reis dat de samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse ondernemingen meerwaarde oplevert. De uitdaging ligt in het matchen van partners aan beide zijden van de grens die elkaar aanvullen en bereid zijn tot een open en effectieve samenwerking op een gevoelig en vaak met veel onzekerheden omgeven terrein als innovatie.

Begeleiding door een adviesbureau met ruime ervaring in de regio’s, landelijk en Europees, kan de kansen op een succesvolle aanvraag aanmerkelijk vergroten.

Kijk voor meer informatie op de website van PNO Consultants.

Beeld: Federico Schinetti/Shutterstock