Lees verder
De moderne biobased economy bevindt zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium: de vaardigheden, expertise en infrastructuur zijn onsamenhangend en veel waardenketens verkeren nog in een embryonale fase. Om te kunnen groeien, is samenwerking noodzakelijk zodat complexe technologische problemen kunnen worden opgelost en de partners vanuit de waardenketen bij elkaar kunnen worden gebracht.
Adrian Higson

Als non-profit consultancy-bedrijf ondersteunt NNFCC al meer dan 12 jaar de groei van deze economie. We begrijpen dat bij de uitdagingen die het creëren van nieuwe markten en het commercialiseren van innovatieve biobased technologieën met zich meebrengen, vaak grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk is.

We kennen een lange geschiedenis van samenwerking met Europese partners op het gebied van beleidsontwikkeling en het samen proberen te begrijpen van uitdagingen. Onlangs hebben we deelgenomen aan twee INTERREG IVB Programme- projecten.

Het Enalgae-project, bijvoorbeeld, onderzocht de potentie voor het verbouwen van algen in Noordwest-Europa (NWE) als bron voor de productie van biobrandstof. Het project richtte zich op de uitwisseling van kennis en kunde tussen negen onderzoeks- en pilotfaciliteiten die werken aan zowel microals macroteelt van algen. De samenwerking resulteerde in het delen van best practices, een gedetailleerd overzicht van regionale expertise en een goed begrip van de marktuitdagingen waar de algenindustrie rekening mee moet houden.

Voor een tweede project werkten experts uit heel Noordwest- Europa samen bij het ondersteunen van het mkb bij de ontwikkeling van biobased processen. Het hart van het project werd gevormd door de Bio Base Europe Pilot Plant in de haven van Gent in België. Veel bedrijven, zoals de Schotse butanolproducent Celtic Renewables, konden de state-of-the-art pilot plant gebruiken voor korte ontwikkelingsprojecten.

Nogmaals, de biobased economy is complex en brengt waardenketens samen (van land- en bosbouw tot chemicaliën en brandstoffen) die in het verleden geïsoleerd van elkaar werkten bij het creëren van nieuwe zakelijke kansen en het tackelen van de uitdagingen als klimaatverandering en voedselzekerheid. Deze uitdagingen kunnen het hoofd worden geboden, maar dit vereist samenwerking binnen de hele EU. Initiatieven als het INTERREG-programma en de nieuw opgerichte Bio Based Industries Joint Undertaking, betekenen dat Europa zich in een goede positie bevindt om deze uitdagingen het hoofd te bieden.