Lees verder
Op 17 december 2019 wordt in het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen de slotbijeenkomst gehouden van het Interreg-project Growing a Green Future.

Een biobased vakantiehuis, verschillende soorten bouwmaterialen, papiertoepassingen, biocides van boerenwormkruid en lokaal geteelde goudbloemen; dat is de tastbare opbrenst van ‘Growing a Green Future’. Dit project wil bijdragen aan de transitie van een fossiele naar een biobased economie, door biomassa (landbouwgewassen) te gebruiken voor onder meer inhoudsstoffen, chemicaliën en bouwmaterialen.

Binnen het project werkten elf partners samen aan het zoeken naar nieuwe toepassingen: Delphy, Provincie Vlaams Brabant (PVB), Ecotreasures, Cradle Crops, Agrodome, Rusthoeve, Millvision, ILVO, ZLTO, Inagro en Karel de Grote Hogeschool.

Interactief programma

De slotbijeenkomst start ’s ochtends met een inspiratiesessie rondom bouw en kleinschalige bioraffinage. In de middag volgt een impressie van drie jaar Growing a Green Future. Daarin komt een keur aan onderwerpen aan bod, waaronder de bouw, natuurvezels, natuurlijke oliën en natuurlijke biocides. Het wordt een interactief programma met niet alleen presentaties, maar ook producten, pitches en tastbare zaken. Ook wordt vooruitgekeken naar de toekomst en de vele mogelijkheden die de biobased transitie biedt.

Deelname aan de slotbijeenkomst is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dat kan door een mail te sturen naar info@biobasedgarden.nl. Vermeld daarbij of u voor het middagdeel komt of ook aan een ochtenddeelsessie wilt meedoen.

Programma
11:00 Ochtendprogramma met parallelsessies
Inloop en registratie
Opening en welkom - Cor van Oers, Delphy, projectleider Growing a Green Future
Biobased economy in NL: Tour de horizon - Kees de Gooijer, directeur TKI Agrifood
Handel in emissierechten en CO2 in een Bio-economie, hoe past dit in de regelgeving? - Dorette Corbey, federatie Bio-economie Nederland
12:30 Eerste ronde parallelsessies: Kleinschalige bioraffinage / Bouw
13:30 Tweede ronde parallelsessies: Natuurlijke Biociden / Bezoek Innovatiemarkt
13:00 Lunch
13:30 Middagprogramma
Opening en welkom - Charlotte van Sluijs, Rusthoeve
Resultaten Growing a Green Future - Cor van Oers, Delphy
Visie op BBE in Nederland - Petra Koenders, Green Chemistry Campus
Visie op BBE in Vlaanderen - Sofie de Dobbelaere, Flanders Biobased Valley
Interactieve paneldiscussie met Rop Zoetemeyer, Petra Koenders en Filip Beacke, onder leiding van Ramona van Zweden
16:00 Innovatiemarkt en onthulling biobased vakantiehuis door Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland
17:30 Borrel en receptie met hapjes uit de Biobased Innovation Garden